Tuutorointi

Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään opiskelijatuutori, joka on tehtäväänsä koulutettu saman alan vanhempi opiskelija. Tuutorit lähettävät ennen opintojen alkua ryhmäläisilleen postia, jossa he esittäytyvät ja toivottavat omasta puolestaan uudet opiskelijat tervetulleiksi yliopistoon.

Yliopistolle saavuttuasi tunnistat tuutorit punaisista haalareista.

Tuutoroinnin tarkoitus

Opiskelijatuutorointi on tärkeä osa yliopiston opintojen alkuohjausta. Tuutoroinnin keskeinen tehtävä on auttaa uusia opiskelijoita aloittamaan akateemiset opintonsa mahdollisimman mutkattomasti.

Opiskelijatuutori auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan opiskeluympäristöön, yliopistoyhteisöön ja muihin opiskelijoihin. Tuutori myös ohjaa opintojen aloittamiseen ja opiskeluprosessiin liittyvissä käytännön asioissa. Alussa tuutori voi toimia siltana uuden opiskelijan sekä opettajien ja muiden ohjaajien välillä.

Opiskelijatuutoroinnilla on Vaasan yliopistossa pitkät perinteet ja siitä on hyviä kokemuksia. Toimintaa kehitetään jatkuvasti mm. uusilta opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Palautetta tuutoroinnista ja muusta alkuohjauksesta voi antaa mm. opintojen alussa järjestettävän harjoitustentin yhteydessä.

Kysy tuutoroinnista

Tuutoroinnin yhteyshenkilöinä toimii yliopiston puolella Hakijapalveluiden henkilökunta (hakijapalvelut(a)uwasa.fi, puh. 029 449 8005) ja ylioppilaskunnassa tutorkoordinaattori.

Tutustu tuutoreihin ja ylioppilaskunnan uusien opiskelijoiden sivuihin jo ennen opintojen alkua!