Yhdistetyt kuljetukset osaksi Etelä-Pohjanmaan kestäviä ja älykkäitä toimitusketjuratkaisuja (TruckTrainEP)

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta

Hankkeen tavoitteena on parantaa eteläpohjalaisten vientiyritysten kilpailukykyä kestävämpien, älykkäämpien, monipuolisempien ja tehokkaampien toimitusketjujen avulla. Hanke parantaa erityisesti vientiyritysten kilpailukykyä ja valmistavien yritysten sekä kaupan toimijoiden tuonnin kestävää suorituskykyä.

Toimenpiteet toteutetaan kahdessa vaiheessa, joissa ensimmäisessä selvitetään tarpeet ja mahdollisuudet vertaamalla (kansainvälisten) edelläkävijäyritysten toimintatapoja ja vertaamalla niitä eteläpohjalaisten yritysten toimintatapoihin muun muassa benchmarking-tutkimuksen keinoin sekä kiertotalouden liiketoimintamallien, käyttäjätarpeiden ja digitalisaation osalta.

Toisessa vaiheessa mallinnetaan ja arvioidaan konseptin kestävää suorituskykyä digitalisaation, kiertotalouden ja käyttäjätarpeiden mukaisesti ensimmäisessä vaiheessa selvitetyillä keskeisillä mittareilla. Hankkeessa muodostuu tiekartta ja yhdistettyjen kuljetusten palvelukonsepti- ja operointimalli.

Osatuloksina muodostuu kestävän suorituskyvyn kilpailukykytekijöiden vaatimukset toimialoittain (muun muassa toimitusaika, kustannukset, ketteryys, päästöt, lastausajat ja -paikat, syöttö ja jakelukuljetukset), simulointi- ja arviointimalli konseptin asiakaskohtaisen kestävän suorituskyvyn arvioimiseksi ja automatisoidumpi tiedonkeruu Etelä-Pohjanmaan digitalisaation tason jatkuvan arvioinnin arvioimiseksi.

”Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).”

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
190 042€
Kokonaisbudjetti
237 552€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Networked value systems NeVS
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio