Wasteless - Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Hankkeen tavoitteena on kehittää suurtalouskeittiöiden ja ruokapalvelukeskusten ruokahävikin seurantaa tehokkaammaksi sekä vaikuttaa hävikin vähenemiseen. Tavoitteena on kehittää syntyvän ruokahävikin hyödyntämistä nykyistä paremmin. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu kokonaishävikin määrän vähentäminen 20 prosenttia.

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet on jaoteltu seuraaviin työpaketteihin:

1) Nykytilan analyysi
2) Reseptiikan kehittäminen ja annoskokojen optimointi
3) Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja uuden liiketoiminnan edistäminen
4) Ruokahävikin hyödyntäminen ja jatkojalostaminen
5) Mielipidevaikuttaminen ja asennekasvatus
6) Jatkotoimenpiteiden suunnittelu.

Vaasan yliopisto (SC-Research) on vastuussa työpaketista 3.

Hankkeessa hyväksi koetuista toimenpiteistä ja toimintatavoista sekä tuloksista kootaan opas laajemmin hyödynnettäväksi. Sekä asiakkaiden, että ruokapalvelujen tuottajien uudistunut asenne ruokahävikin syntyä kohtaan ja ymmärrys hävikin taloudellisista vaikutuksista on osaltaan hankkeen laajempivaikutteinen tulos.

Projektin nimi: Wasteless - Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä
Projektin koordinaattori: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Projektin yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Juha Vänskä
Projektin kesto: 01.03.2019-28.02.2021
Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Lapuan kaupunki
Budjetti: 469 824 €
Tutkimusryhmä: SC-Research
Tutkimuskumppanit: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Yhteistyökumppanit: Lapuan kaupunki

Hankkeen www-sivut

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
469 824€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
SC-Research
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit