Uuden sukupolven kaukolämpölaitos malli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen - teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli uuden sukupolven kaukolämpölaitokselle. Malli on suunnattu alueille, joilla on puupohjaista bioylijäämätuotantoa. Mallissa on keskeisenä ajatuksena yhdistää paikallista energian- ja ruuantuotantoa. Tuotantoa lähestytään laajalla kiertotalouden näkökulmalla ja energiatuotannon virtojen ja sivuvirtojen ympärille tunnistetaan ja mallinnetaan energian ja ruuan teollinen ekosysteemi.

Toimintamallissa kaukolämpön osalta tunnistetaan ja kartoitetaan menetelmiä, joiden avulla voidaan järkevällä tavalla suunnitella hiilineutraalimpaa yhdyskuntarakennetta. Keskeisenä ajatuksena on useiden tuotantomuotojen ja verkostossa hajautetun tuotannon, varastoinnin ja älykkään ohjauksen (säästöt ja tuotannon synergia) avulla pienentää energiainvestointien tarvetta sekä lisätä saantoa (energia, ravinteet) käytettyjen energiaraaka-aineiden osalta.

Toimintamallin tavoitteena on lisätä ja tehostaa paikallisten raaka-aineiden käyttöä, nostaa alueellista jalostusarvoa, kasvattaa aluetaloutta ja työllisyyttä, lisätä alueellista omavaraisuutta energian ja ruuan osalta.

Kartoitus- ja laskentamallia voidaan hyödyntää erityisesti kaukolämpölaitoksissa, joissa uusiutumattomaksi luokitelluista energialähteistä siirrytään uusiutuviin (erityisesti puupohjaisiin metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivuvirtoihin pohjautuviin) energialähteisiin.

Hankkeen hakijana ja hallinnoitsijana toimii Sodankylän kunta. Osatoteuttajina mukana ovat Vaasan yliopisto ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–30.6.2021.

Lisätietoa: Ari Haapanen

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Hanketta koordinoiva organisaatio