Toinen reitti yliopistoon (TRY)

Opetus- j akulttuuriministeriö logo
Vaasan yliopisto on mukana uudessa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY). Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, kun korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan vuoteen 2020 mennessä.

Hankkeessa kehitetään kolmea erilaista reittiä todistusvalinnan rinnalle: yhtä vaihtoehtoa toisen asteen opiskelijoille, toista ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille ja kolmatta työelämän tarpeisiin. Lisäksi hanke tekee tiivistä yhteistyötä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa.

Käytännössä opiskelija osoittaisi osaamistaan ja opiskeluvalmiuttaan avoimia yliopisto-opintoja tehden. Sovitun opintomäärän myötä opiskelija voisi päästä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Vaihtoehtoisten reittien lisäksi hankkeessa kehitetään uusiin väyliin liittyviä neuvonta- ja opintopalveluita. Kehittämistyö on alkanut syyskuussa, ja ensimmäisiä pilotteja reiteistä odotetaan jo ensi vuonna.

Vaasan yliopiston avoin yliopisto koordinoi hanketta Vaasan yliopistossa. Lisäksi yliopiston Johtamisen akateemisen yksikköön kuuluvat hallintotieteet ovat mukana kehittämässä Elinikäisen oppimisen reittiä, jossa luodaan malleja muun muassa uramuutosta suunnitteleville. Tässä osiossa pilotoidaan Vaasan yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistä, moduulimuotoista opetustarjontaa. Sen kohteena ovat julkisella sektorilla tai sen rajapinnassa jo työskentelevät henkilöt, jotka haluavat täydentää ja päivittää johtamisen ja julkisoikeuden osaamistaan. Moduuleita voi suorittaa yksittäin tai laajemmin, jolloin voi saada opinto-oikeuden hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon.

Toinen reitti yliopistoon on osa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kärkihanketta.

Hanke: Toinen reitti yliopistoon (TRY)
Hankkeen kesto: 1.9.2019-30.8.2021
Hankkeen yhteyshenkilö: koulutuspäällikkö Reetta Kungsbacka, Vaasan yliopisto
Projektin kesto: 1.8.2018–31.12.2020
Budjetti: 2,9M€
Hankekumppanit: TRY-hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Osatoteuttajina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.
Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
2 900 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Avoin yliopisto
Johtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio