SolarX – Maximizing PV integration capacity in energy and power systems

Business Finland logo
Hankkeen tavoitteena on poistaa esteet aurinkoenergian laajamittaiselta käytöltä sähköenergiajärjestelmissä, sekä kehittää keinoja joiden avulla paikallisen aurinkosähkön tuotanto saadaan helpommin integroitua osaksi sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita.

Uusia ratkaisuja esitetään energiavarastojen hyödyntämiseen, verkkoonliitynnän ohjeistukseen ja suojaukseen, mikroverkkojen ohjaukseen ja hallintaan, sähköjärjestelmän loistehotaseen hallintaan, sekä aurinkosähköinvertterien ohjaukseen ja käyttöön erilaisissa käyttötilanteissa.

Aurinkosähkön järjestelmäintegraation mahdollistavina teknologioina tutkitaan mm. 5G:n mahdollisuuksia sekä digitaalisia alustoja ja lohkoketjuja energiatiedon hallinnassa. Lisäksi tutkitaan edistyksellisiä jakeluverkon teknisiä ratkaisuja, joilla kasvatetaan verkon kykyä ottaa vastaan uusiutuvaa energiaa. Eri yliopistonjen yhteistyönä toteutettavan tutkimushankkeen rinnalla toteutetaan yritysten rinnakkaisprojekteja, joissa tutkitaan ja kehitetään uusia menestystuotteita ja liiketoimintakonsepteja globaaleille aurinkokennovoimamarkkinoille.

SolarX – Maximizing PV integration capacity in energy and power systems
Projektin johtaja: 
Matti Lehtonen, Aalto yliopisto
Projektista vastaava henkilö Vaasan yliopistossa: Kimmo Kauhaniemi 
Tutkimusryhmä / Tutkimusalusta Vaasan yliopistossa: Älykkäät sähköjärjestelmät/ VEBIC
Projektin kesto:01.01.2019–30.04.2022
Päärahoittaja: Business Finland
Ulkoinen rahoitus: 2 140 000 € (josta Vaasan yliopiston osuus 429 000 €)
Hankkeen kokonaisbudjetti: 3 015 656 € (josta Vaasan yliopiston osuus 597 105 €)
Yhteyshenkilöt: Kimmo Kauhaniemi
Tutkimuskumppanit:Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto
Yhteistyökumppanit: ABB, Ampner, Emtele, Vaasan Sähkö, Danfoss, Wapice, VEO

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
2 140 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
429 000€
Kokonaisbudjetti
3 015 656€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
597 105€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Älykkäät sähköjärjestelmät
VEBIC
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat