Projektipäällikkö projektin ”toimitusjohtajana” -koulutusohjelma

Pohjanmaan liitto logo
Yrityksissä tehdään asiakastarpeisiin sekä kotimaanmarkkinoille että vientiin vaativia ja monimutkaisia projekteja. Projekteissa on monia eri alojen asiantuntijaorganisaatioita, alihankintaverkostoja ja kansainvälisiä etätiimejä jolloin projektipäälliköiden rooli kokonaisuuden hallinnoinnissa kasvaa. Tämän koulutusohjelman tavoitteena on antaa projektipäälliköille johtamiseen liittyviä kompetenssia ja malleja sekä esimerkkejä teollisuuden projektien tehokkaaseen läpiviemiseen ja parantaa suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä ja osaamista liittyen suurien ja vaativien projektien kokonaishallintaan.

Tämän koulutusohjelman sisällöt perustuvat projektipäälliköiden osaamisen tarvekartoitukseen. Tarvekartoitus toteutettiin haastattelemalla alueen teollisuusyrityksien kokeneita projektipäälliköitä sekä johtoa. Tämän koulutusohjelman tarvekartoitushankettta tukivat Vaasan yliopiston Levón-instituutti sekä Pohjanmaan Liitto (New Power Pro –hanke).

Tämä kokeneille projektipäälliköille räätälöity koulutusohjelma koostuu neljästä lähijaksomoduulista, etätehtävistä ja verkkotapaamisista.

Jokaisessa moduulissa on 1-2 lähipäivää sekä ennakkotehtäviä. Yhteensä koulutusohjelmassa on 7 lähipäivää.

  • OSA I: Projektipäällikön viestintä-, kommunikointi ja neuvottelutaidot
  • OSA II: Projektipäällikkö projektin johtajana sekä ristiriitatilanteiden hallinta
  • OSA III: Projektin strateginen johtaminen, kokonaisuuden hallinta sekä projektinhallinnan parhaat käytänteet
  • OSA IV: Kulttuurierot projektin johtamisessa

Lisätietoja: Pia-Liisa Äijö, pia-liisa.aijo(a)uwasa.fi, p. 029 449 8360

New Power Pro -hanke
Kesto: 1.6.2018-31.12.2018
Rahoitus: AIKO-ohjelma
Rahoittaja: Pohjanmaan liitto
Yhteyshenkilö: Pia-Liisa Äijö, Levón-instituutti

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Executive Education
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat