Nordic Nature Health Hub

Interreg Bothnia-Atlantica
Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat, ja niitä paremmin hyödyntämällä saadaan uutta liiketoimintaa eri alueille. Luonnon- ja kulttuuriympäristöjen saavutettavuutta tulee parantaa nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle. Hankkeen tavoitteena on tuottaa luontoyrittäjille tutkittua tietoa ja uusia työkaluja, kuten sovelluksia, koulutusta ja käsikirjoja kestävän ja houkuttelevan luonto-, terveys- ja hyvinvointiyrittämisen tueksi.

Hankkeessa luodaan yhteispohjoismainen digitaalinen yhteistyöalusta, The Nordic Nature Health Hub, joka mahdollistaa eri sektorien ja tieteenalojen välisen tiedonvaihdon ja jatkuvan oppimisen eri maiden välillä. Hubin tarjoaman tietopankin ja avoimen yhteistyöfoorumin kautta saadaan tietoa omaan toimintaan linkittyvistä koulutuksista ja ajankohtaisista tutkimustuloksista helppokäyttöisessä muodossa.

Hub sisältää myös karttapohjaisen paikkatietopalvelun ja digitaalisen sovelluksen, jotka välittävät tietoa palvelutoimintaan soveltuvista alueista ja niiden ominaisuuksista. Hub toimii hankkeessa ja hankkeen jälkeen yhteispohjoismaisena tietopankkina sisältäen koottua tietoa sekä luontoavusteisen palvelutoiminnan konsepteista että terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Hubin avulla pyritään lisäämään luonto- ja kulttuuriperintöjen kokonaisvaltaisesti kestävää hyödyntämistä yritystoiminnassa.

Hankesivut: www.luke.fi/hubben

Toimintalinja ja erityistavoite: Ympäristö, luonto- ja kulttuuriperintöjen kestävän hyödyntämisen lisääminen

Hankkeen nimi: Nordic Nature Health Hub
Toteutusaika: 1.9.2018 – 31.8.2021
Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Martta Ylilauri, InnoLab
Hankekonsortio:
 Luke (pääkoordinaattori), Vaasan yliopisto/Levón-instituutti, Centria ammattikorkeakoulu, Kristinestads Näringslivcentral AB, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Länsstyrelsen i Västerbotten.
Hankkeen päärahoittaja: EU Interreg Botnia-Atlantica
Hankkeen budjetti: 1 478 828 euroa

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
1 478 828€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit