Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa (MAKOVA)

Hankkeessa tarkastellaan maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän (MVA) käyttöä ja vaikuttavuutta alueellisen suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Hankkeessa otetaan kantaa siihen, mitä tähänastisista MVA:han liittyvistä kokemuksista voidaan oppia, ja millä keinoilla MVA saataisiin yleistymään, jos tähän pyritään.

Maa- ja metsätalousministeriö toimii hankkeen päärahoittajana rahoittaen hanketta Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. Hankkeen toisena rahoittajana on Keskitien säätiö sr.

Hankkeen toteuttavat Vaasan yliopiston Levón-instituutti (koordinaattori) ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen toteutusaika: 2019-2021.

Yhteyshenkilö: Olli Voutilainen

Kesto
Hankkeen kesto
-
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit