KiertoDigi - Pienet kierrot hallintaan digitalisaatiolla

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Kiertodigi - Pienet kierrot hallintaan digitalisaatiolla -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia konsepteja pienten kiertojen hallintaan digitalisaation avulla.

Kohteina ovat materiaalivirrat jotka liittyvät loppukuluttajiin. Tällaisia ovat esimerkiksi bio-, muovi, tekstiilit, rakennusmateriaalit pienissä volyymeissa. Näitä kohteita voidaan priorisoida volyymin tai arvon mukaan ja tätä rajausta voidaan muuttaa analyysin tulosten mukaan.

Toimenpiteinä ovat WP1 Logistiikkavirtojen analysointi, WP2 Työkalut ja alustat kiertotalouden vauhdittajina, WP3 Digitaaliset työkalut ja WP4 Pilotointi. Hankkeen tuloksena odotetaan uusia analysoituja ratkaisuja miten pienten virtojen kerääminen voidaan toteuttaa järkevästi.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Pienten virtojen keräämisen analysointi alueella logistisesti
  • Uusien keruukonseptien kehittäminen
  • Digitaalisten ratkaisujen rakentaminen
  • Konseptin pilotointi

Hanke: KiertoDigi
Hankkeen kesto: 1.9.2019-30.8.2021
Hankkeen johtaja: Professori Petri Helo, Vaasan yliopisto
Hankekumppanit: Vaasan yliopisto (hallinnoija), Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta (ENS) ja Rakennetun ympäristön tiedekunta (BEN) 
Rahoittajat: EP Liitto / EAKR, SEK, Ilmajoen kunta, Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Lisätietoja

Duration
Hankkeen kesto
-
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Networked value systems NeVS
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit