InnoDigi-driven inter-organizational network solutions

LSR logo
InnoDigi -hankkeessa tutkitaan, miten pienet ja keskikokoiset yritykset (pk-yritykset) voivat toimia älykkäämmin ja yritteliäämmin innovatiivisen yhteistyön ja kilpailuasetelmallisen yhteistoiminnan (engl. coopetition) lisäämiseksi.

Projektin tavoitteena on kehittää uuden sukupolven alueellista innovaatioekosysteemiä. Sen tunnuspiirteitä ovat  kilpailun rinnalla yhteistoiminta, jaetut resurssit ja vuorovaikutus, jotka auttavat suomalaisia pk-yrityksiä niitä kehittämään innovaatiokyvykkyyksiään, digitaalista transformaatiotaan ja kansainvälistymistään.

Projekti toteutetaan Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab -tutkimusalustan sekä yrityssektorin yhteistyökumppaneiden –pk-yritysten ja sidosryhmien– yhteistyönä.

Projektin johtaja Vaasan yliopistossa: Khuram Shahzad
Projektin kesto: 2020 - 2022
Rahoittaja: Liikesivistysrahasto
Ulkoinen rahoitus (euroa): 50 000 €
Tutkimusryhmä: Khuram Shahzad, Shahid Hafeez, Teppo Heimo ja Antti Mäenpää
Yhteistyökumppanit: Black Label Bytes, Bitcomp, Merinova, Platonic Partnership Oy, Vaasan Yrittäjät
Yhteyshenkilö: Khuram Shahzad

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
50 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Julkinen toiminta ja hallinto
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat