InnoDigi-driven inter-organizational network solutions

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
50000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Julkinen toiminta ja organisaatiot
Digitaalinen talous
Johtaminen
InnoDigi -hankkeessa tutkitaan, miten pienet ja keskikokoiset yritykset (pk-yritykset) voivat toimia älykkäämmin ja yritteliäämmin innovatiivisen yhteistyön ja kilpailuasetelmallisen yhteistoiminnan (engl. coopetition) lisäämiseksi.

Projektin tavoitteena on kehittää uuden sukupolven alueellista innovaatioekosysteemiä. Sen tunnuspiirteitä ovat  kilpailun rinnalla yhteistoiminta, jaetut resurssit ja vuorovaikutus, jotka auttavat suomalaisia pk-yrityksiä niitä kehittämään innovaatiokyvykkyyksiään, digitaalista transformaatiotaan ja kansainvälistymistään.

Projekti toteutetaan Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab -tutkimusalustan sekä yrityssektorin yhteistyökumppaneiden –pk-yritysten ja sidosryhmien– yhteistyönä.

Projektin johtaja Vaasan yliopistossa: Mari K. Niemi and Khuram Shahzad
Projektin kesto: 2020-2022
Rahoittaja: Liikesivistysrahasto
Ulkoinen rahoitus (euroa): 50 000 €
Tutkimusryhmä: InnoLab, Antti Mäenpää ja Heidi Kuusniemi
Yhteistyökumppanit: Black Label Bytes, Bitcomp, Merinova, Platonic Partnership Oy, Vaasan Yrittäjät
Yhteyshenkilö: Mari K. Niemi

Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat
Vaasan yliopiston logo
LSR logo