FAIR – Finding innovations to accelerate implementation of eletric regional aviation

Interreg Bothnia-Atlantica
Tavoitteena on luoda synergiaa muiden sähkölentohankkeiden kanssa ja tällä tavoin yhdessä kartuttaa tietämystä sähkölentojen mahdollisuuksista sekä myös nopeuttaa alueellisten sähkölentojen käyttöönottoa ja käynnistää niihin liittyviä valtionrajat ylittäviä innovaatioprosesseja.
Image

Hanke sisältää kolme erilaista toimintakokonaisuutta;
Ensimmäiseksi toteutetaan markkina-analyysi ja kuvaus alueellisista vaikutuksista.
Toiseksi kootaan suuntaviivat toimenpiteistä, jotka alueella on toteutettava sähkölentojen varhaisen käyttöönoton tukemiseksi. Tähän sisältyy myös ehdotukset erilaisista rahoitusmalleista.
Lopuksi innovaatioprosessissa kehitetään uusia palveluja, tuotteita ja liiketoimintamalleja, joiden tavoitteena on sähkölentoteknologian arvon lisääminen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Hankkeen nimi: FAIR
Hankkeen sivut: Kvarkenrådet FAIR
Projektin vetäjä: Merenkurkun neuvosto
Projektin vastuullinen johtaja Vaasan yliopistolla: Helka Kalliomäki
Hankkeen kesto: 1.5.2020-30.6.2022
Tutkimusryhmät: Innolab ja johtamisen yksikkö; Aluetiede
Hankkeet muut tutkijat: Antti Mäenpää
Ulkoinen rahoitus (Vaasan yliopiston osuus hankkeesta): 62 640€ (josta omarahoitus 10 000€)
Hankkeen kokonaisbudjetti: 1 087 500 €
Rahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica

Merenkurkun neuvosto logo
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
62 640€
Kokonaisbudjetti
1 087 500€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Johtaminen
Julkinen toiminta ja hallinto
Hanketta koordinoiva organisaatio