Enni – Energiansäästösovellus julkisille rakennuksille

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Vaasa
Hankkeen tavoitteena on helpottaa energiansäästöä julkisissa rakennuksissa lanseeraamalla kuntien käyttöön Enni-energiansäästösovellus, jonka avulla pyritään vaikuttamaan erityisesti rakennuksen käyttäjien toimintatapoihin.

Levón-instituutin Energia ja aluekehittäminen –vastuuyksikkö on kehittänyt Enni –verkkosovelluksen, joka helpottaa julkisten rakennusten energiansäästöprojektien toteuttamista. Enni on kehitetty projektissa ”Fifty/Sixty – Lisäarvoa energiansäästöstä” ja sovellus on jo kuntien käytössä.

”Enni – Energiansäästösovellus julkisille rakennuksille” –projektin tavoitteita ovat erityisesti:

  • Lanseerata Enni –verkkosovellus kuntien ja erilaisten julkisten rakennusten pilottikäyttöön, kerätä pilottikäyttäjiltä palautetta ja kehittää verkkosovellusta edelleen saadun palautteen pohjalta.
  • Laatia sovelluksen levittämiselle viestintä –ja markkinointistrategia ja toteuttaa sitä sovelluksen tunnettuuden lisäämiseksi ja sen käyttöönottoon innostamiseksi.
  • Suunnitella ja toteuttaa sovellukseen uusia ominaisuuksia, jotka on todettu tarpeellisiksi sovelluksen ensimmäisen kehitysvaiheen aikana.

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella, jonka myönsi Pohjanmaan liitto. Lisäksi hanketta rahoittavat Vaasan kaupunki, Närpiön kaupunki, Pedersören kunta ja Vaasan yliopisto. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2017 – 30.4.2019.

Enni-sovellus löytyy sivulta www.enni-sovellus.fi

Yhteyshenkilö: Merja Pakkanen

Duration
Hankkeen kesto
-
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Hanketta koordinoiva organisaatio