Digitalisaatio ja laskentatoimi

LSR logo

Tutkimme digitalisaation vaikutuksia laskentatoimeen, kuten laskentatoimen ammattilaisten, toimenkuvan ja kompetenssivaatimusten muuttumista digitalisoituvassa työympäristössä. Vaikutukset voivat liittyä myös kestävään kehitykseen. Tutkimuksemme toteutetaan pääosin laadullisina tapaustutkimuksina suurissa suomalaisyrityksissä, mutta se sisältää myös kvantitatiivisen kyselytutkimuksen sekä koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävää data-analytiikkaa. Tuloksena syntyy väitöskirjoja sekä useita korkeatasoisia laskentatoimen tutkimusartikkeleita. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston sekä useiden kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yksittäisissä artikkeleissa tutkijoita on myös Turun ja Jyväskylän yliopistoista. Vaasan yliopistossa tutkimus toteutetaan ACA tutkimusryhmässä sekä Digitaalisen talouden tutkimusalustalla.

 

Hanketta koordinoiva organisaatio: Vaasan yliopisto
Hankekumppani: Oulun yliopisto
Yhteistyökumppanit: Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, John Burns (University of Exeter, Erik Strauss (Witten/Herdecke University), Kip Krumwiede (IMA), Robert Scapens (University of Manchester), Zahirul Hoque (Prince Sultan University).
 

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
100 000€
Kokonaisbudjetti
100 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Auditing and control in accounting
Digitaalinen talous
Laskentatoimi ja rahoitus
Henkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Rahoittajat