Digitala innovationsprocesser på distans (Digitaaliset innovaatioprosessit etänä)

Pohjanmaan liitto logo

Projektissa arvioidaan virtuaalisia yhteiskehittämisprosesseja alueelllisten toimijoiden tarpeista käsin innovaatiotyössä ja avoimissa innovaatioissa (prosessi ja välineet) .

Kehitetään konsepteja digitaaliseen yhteiskehittämiseen ja hyvään käyttäjäkokemukseen. Konseptin luomisen jälkeen tuloksena on konkreettisia työkaluja. Lisäksi prosessia voidaan toteuttaa ja soveltaa eri yhteyksissä

Projektissa aiotaan tehdä seuraavat toimet:

  •  Esitutkimus, joka toteutetaan haastattelemalla 10-15 keskeistä toimijaa yrityksissä ja organisaatioissa, jotka käyttävät avointa innovointia ja kehittämistä
  •  Toteutetaan 2-3 pilottia työkalun avulla.
  •  Laaditaan virtuaalisia innovaatioprosesseja koskeva muistilista.
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Markkinointi- ja kulutustutkimus
Markkinointi ja viestintä
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Rahoittajat