Biokaasupilottiympäristön ja osaamisen jakamiskonseptin luominen Suupohjaan (Suupohjan biokonsepti-hanke)

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Suupohjan ammatti-instituutissa on uusi biokaasulaitos ja liikennepolttoaineen jakelupiste. Oppilaitosympäristö soveltuu hyvin paikaksi, jossa voidaan jakaa tietoja, pilotoida, tehdä testejä ja tutkimuksia biokaasun hyödyntämiseksi. Mukana on useita toimijoita. Kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät biokaasupilottiympäristön syntymiseen ja siihen liittyvän osaamisen kasvattamis- ja jakamiskonseptiin. Paikallisten yritysten ja opiskelijoiden mukaantulo projektiin antaa toiminnalle jatkuvuutta ja luo alueelle uusia yrityksiä ja antaa jo olemassa oleville yrityksille uusia mahdollisuuksia. Hanke edistää hajautetun energiatuotannon kehitystä, lisää paikallisen energian kysyntää.

Biokaasun käyttöön liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä tehdään monesta näkökulmasta katsoen Vaasan yliopiston toimesta. Testilaitteita tehdään eri tahojen yhteistyönä hyödyntäen koulutuskuntayhtymän ja paikallisten yritysten osaamista. Yhteistyötä tehdään ajoneuvojen valmistajien tai edustajien kanssa. Seuraavilla toimenpiteillä viedään asiaa eteenpäin: * Modernien biokaasulaitteiden pilotointi * Käyttöä ja investointeja tukeva tutkimus ja testaus * Biokaasuliiketoiminnan edistäminen tietoa ja osaamista jakamalla

Biokaasuun liittyvä liiketoiminta lisääntyy Etelä-Pohjanmaalla ja koko valtakunnan tasolla. Biokaasutuotannon investoinnit kasvavat luodun pilotin ja tiedon jakamisen ansiosta, jolloin liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Kuluttajilla ja yrityksillä on käytettävissä edullisesti ja paikallisesti tuotettua energiaa. Bioenergiaosaaminen kasvaa alueen yritysten ja opiskelijoiden parissa, mikä parantaa yritysten menestymismahdollisuuksia pitkäjänteisesti.

Yhteyshenkilö: Ari Haapanen

1.5.2017-30.4.2020

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Executive Education
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit