Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Hankkeen tavoitteena on selvittää pilottikunnissa; Sallassa, Posiolla ja Sodankylässä – uusia tapoja toimia, jotta biokaasulaitosinvestoinnista tulisi alkuvaiheessa taloudellisesti kestävä. Hankkeessa pyritään saamaan alueelle biokaasun tuotantoa, jakelua ja käyttöä etenkin liikenteen polttoaineena. Hankkeen toteutuksesta vastaa Vaasan yliopisto, Sodankylän kunta ja ProAgria Lappi. Hankkeen kokonaisbudjetti on
206 671 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoittama osuus
on 165 337 €.

Hankkeen kesto on 1.10.2018 – 30.4.2021

Lataa hankejuliste.

Yhteyshenkilö: Ari Haapanen

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
206 671€
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit