Tutorointi

Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään opiskelijatutor, joka on tehtäväänsä koulutettu saman alan vanhempi opiskelija. Tutorit lähettävät ennen opintojen alkua ryhmäläisilleen postia, jossa he esittäytyvät ja toivottavat uudet opiskelijat tervetulleiksi yliopistoon.

Tutorit auttavat opintojen alkuun syyslukukauden alussa aloittavia opiskelijoita ja tunnistat heidät yliopistolle saavuttuasi punaisista haalareista.

Tutoroinnin tarkoitus

Opiskelijatutorointi on tärkeä osa yliopiston opintojen alkuohjausta. Tutoroinnin keskeinen tehtävä on auttaa uusia opiskelijoita aloittamaan akateemiset opintonsa mahdollisimman mutkattomasti.

Opiskelijatutor auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan opiskeluympäristöön, yliopistoyhteisöön ja muihin opiskelijoihin. Tutor myös ohjaa opintojen aloittamiseen ja opiskeluprosessiin liittyvissä käytännön asioissa. Alussa tutor voi toimia siltana uuden opiskelijan sekä opettajien ja muiden ohjaajien välillä.

Opiskelijatutoroinnilla on Vaasan yliopistossa pitkät perinteet ja siitä on hyviä kokemuksia. Toimintaa kehitetään jatkuvasti muun muassa uusilta opiskelijoilta saadun palautteen perusteella.

Kysy tutoroinnista

Tutoroinnin yhteyshenkilöinä toimii yliopiston puolella Hakijapalveluiden henkilökunta (hakijapalvelut(a)uwasa.fi, puh. 029 449 8005) ja ylioppilaskunnassa tutorkoordinaattori.

Tutustu tutoreihin ja ylioppilaskunnan uusien opiskelijoiden sivuihin joennen opintojen alkua!

Image