Tekninen viestintä ja terminologia

Teknisen viestinnän ja terminologian tutkijatiimin tutkimus yhdistää teknisen viestinnän, käyttöliittymien ja käytettävyyden tutkimusta erikoisalaviestinnän, ammattikielten ja terminologian tutkimukseen, jolla on pitkä historia Vaasan yliopistossa.

Tutkijatiimin toimintaa - Activities of the team

Teknisen viestinnän ja terminologian tutkijatiimin ajankohtaisia hankkeita ovat

  • TERMFACE, jossa tutkitaan erilaisten tietojärjestelmien käyttöliittymien kielellisiä elementtejä ja niiden vaikutusta käytettävyyteen sekä käyttäjien että suunnittelijoiden näkökulmasta. Hankkeen kohteena muun muassa Wilma-järjestelmä StarSoft/Visma (2015-2020) ja Peppi-järjestelmä (2020-2025).

Tiimi on ollut mukana erilaisissa verkostoissa, joissa on suunniteltu alan koulutusta, jatkokoulutusta ja tutkimushankkeita. Niitä ovat esimerkiksi:

  • TermDist - yhteispohjoismainen terminologian verkko-opetuksen verkosto
  • Termer och terminologisering i svenskt fackspråk
  • Leuvenin yliopiston koordinoima Horizon 2020 -hanke-esitys
  • Mayo-hanke, jossa selvitettiin mobiiliuutissovellusten käyttäjäkokemusta ja käytettävyyttä ja luotiin malli uutisten välittämiseksi mobiilisovelluksen avulla. Hanketta koordinoi Åbo Akademi ja rahoittaa Viestinnän tutkimussäätiö. Tutkijatiimi keskittyi hankkeessa sovellusten kielellisten elementtien ja rakenteen käytettävyyteen.

Yhteistyötä tehdään paitsi terminologian tutkijoiden myös alan organisaatioiden kanssa, esim. Sanastokeskus TSK, EAFT (European Association for Terminology), ISO TC 37, FIN-CLARIN, Kielipankki, Tieteen kansallinen termipankki, NORDTERM.

Yhteyshenkilö / Contact person: