Yhteystiedot

Promootiotoimikunta

Rehtori Minna Martikainen
Vararehtori Mika Grundström
Emerita Pirjo Laaksonen
Professori Tommi Sottinen
Professori Panu Kalmi
Professori Peter Gabrielsson 
Yliopistonlehtori Kirsi Lehto
Tutkimuspalveluiden päällikkö Virpi Juppo 
Ylioppilaskunnan pääsihteeri Lauri Tuohiniemi 
Johdon assistentti Emmi Karjaluoto
Alumnikoordinaattori Nina Jokiaho 

Yhteystidedot
Promoottorin koordinaattori Nina Jokiaho
promootio@uwasa.fi