Kieliopintoihin ilmoittautuminen

Kielten kurssien ilmoittautumisajat lukuvuonna 2023 - 2024

Syksyn kielten opetusryhmiin alkaa ilmoittautuminen 23.8.2023. Ilmoittautuminen heti syyskuun alussa (viikko 36) alkaviin ryhmiin päättyy 30.8.. Myöhemmin syyskuussa ja lokakuun alussa alkaviin ryhmiin päättyy ilmoittautuminen 5.9. Ilmoittautuminen lokakuun lopulla tai marraskuussa alkaviin opetusryhmiin päättyy 8.10. Joitakin poikkeuksia voi olla. Ilmoittautumisajat näkyvät opinto-oppaan toteutuksilta.  

Kevään 2024 kielten opetusryhmiin alkaa ilmoittautuminen 20.11.2023.

Miten ja milloin voin ilmoittautua kursseille?

Kielikeskuksen opetusryhmiin on aina ilmoittauduttava etukäteen ennen kurssien alkamista Pepissä. Syyslukukauden ryhmiin ilmoittautuminen alkaa 23.8. ja päättyy kurssin alkamisajankohdasta riippuen 30.8., 5.9. tai 8.10. Joitakin poikkeuksia voi olla. Tarkemmat ilmoittautumisajat näkyvät toteutuksen tiedoissa.  Kevään 2024 opetusryhmiin ilmoittautuminen alkaa 20.11. 

Miten opiskelijat valitaan kursseille?

Kielten kursseilla on rajoitettu osallistujamäärä, joka vaihtelee kurssista ja kurssin työskentelytavasta riippuen. Ilmoittautumisjärjestys ei vaikuta ryhmään pääsyyn.

Alkeis- ja täydennyskursseille opiskelijat valitaan pääsääntöisesti opintopistemäärän perusteella. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja ja sen vuoksi opiskelija voi yleensä saada paikan vain yhdellä alkeiskurssilla / ilmoittautumiskierros.

Opiskelijat valitaan myös kielten jatkokursseille ja tieteellisen kirjoittamisen kursseille opintopistemäärän perusteella. Tällä pyritään varmistamaan, että opintojensa loppusuoralla olevat opiskelijat saavat pakolliset kieliopintonsa suoritettua. Opiskelijoiden suorittamat opintopistemäärät saadaan suoraan Pepistä. Jos opiskelija suorittaa Vaasan yliopistossa pelkän maisterin tutkinnon, ryhmäjakoja tehdessä hänen Pepistä saatavaan opintopistemääräänsä lasketaan kandidaatin tutkintoon kuuluvat 180 op.

Kielten peruskursseilla (esim. suomen Akateemiset viestintätaidot, ruotsin kielen peruskurssi, englannin Reading and Writing Skills ja Oral Skills) ryhmiin n. 50 % osallistujista valitaan opiskelijan suorittamien opintojen eli opintopistemäärän perusteella ja n. 50 % paikoista annetaan alempien vuosikurssien opiskelijoille.

Mistä tiedän, olenko päässyt kurssille?

Jos olet päässyt kurssille, ilmoittautuminen Pepissä muuttuu vihreäksi "hyväksytty". Jos et ole päässyt kurssille, ilmoittautumisesi on punainen "hylätty". Käytännössä myös "hylätty" opiskelija voi päästä kurssille, jos kurssilla vapautuu paikka.

Vahvista paikkasi olemalla läsnä kurssin ensimmäisellä luennolla. Läsnäolo ensimmäisellä luennolla on pakollinen. Jos olet saanut paikan kurssilta mutta et pysty osallistumaan kurssille, ilmoita siitä kurssin opettajalle. Opettaja pystyy muuttamaan ilmoittautumisesi hylätyksi, jolloin pystyt ilmoittautumaan kurssille myöhemmin sinulle paremmin sopivana ajankohtana.

Jos unohdit ilmoittautua tai et päässyt kurssille

Jos unohdit ilmoittautua kurssille ajoissa tai et mahtunut ryhmään, voit tiedustella opettajalta ennen kurssin alkua, olisiko ryhmässä vapautunut paikkoja.