Stipendit ja apurahat

Useat eri tahot myöntävät opiskelijoille stipendejä ja apurahoja esim. opinnäytetyön tekemiseen. Opiskelijat hakevat näitä itse.

Vaasan yliopistosäätiön stipendit opinnäytetöitä varten

Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Opiskelijoilla, jotka tekevät pro gradu -tutkielmansa yritykselle, on mahdollisuus hakea stipendiä Vaasan yliopistosäätiöltä. Stipendiä kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jälkikäteen, valmistumisen jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan stipendit opintomenestyksestä

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta jakaa opinnoissaan menestyneille opiskelijoille Maija Niinioja -stipendejä. Hakuaika on vuosittain marras–joulukuussa. Stipendit jaetaan helmikuussa VYY:n vuosijuhlan yhteydessä.

Muita stipendejä ja apurahoja

Myös monet muut säätiöt, seurat tms. myöntävät apurahoja ja stipendejä opiskelijoille esim. opinnäytetyön tekemiseen. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ylläpitää apurahatietokantaa apurahoista ja stipendeistä.