Stipendit ja apurahat

Useat eri tahot myöntävät opiskelijoille stipendejä ja apurahoja esim. opinnäytetyön tekemiseen. Opiskelijat hakevat näitä itse.

Vaasan yliopistosäätiön stipendit opinnäytetöitä varten

Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Opiskelijoilla, jotka tekevät pro gradu -tutkielmansa yritykselle, on mahdollisuus hakea stipendiä Vaasan yliopistosäätiöltä. Stipendiä kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jälkikäteen, valmistumisen jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan stipendit opintomenestyksestä

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta jakaa opinnoissaan menestyneille opiskelijoille Maija Niinioja -stipendejä. Hakuaika on vuosittain marras–joulukuussa. Stipendit jaetaan helmikuussa VYY:n vuosijuhlan yhteydessä.

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston apuraha

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston säätiö (SUE) jakaa apurahoja yritysten ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä tukevien pro gradu –tutkielmien/diplomitöiden tekijöille. Tavoitteena on alueen yritysten paremmat mahdollisuudet kansainväliseen yritystoimintaan.

Säätiö jakaa apurahan vuosittain 2-4 Vaasan yliopiston opiskelijalle.

Apuraha on kullekin pro gradu -tutkielmalle 2 500 €, josta puolet maksetaan pro gradu -tutkielman/diplomityön tekijälle, kun SUE:n hallitus on hyväksynyt tutkielman tukemisen, ja puolet kun tutkielma on hyväksytty dekaanin päätöksellä.

Tutkielman tulee valmistua suositellussa aikataulussa tutkimussuunnitelman hyväksymisestä (noin 1 vuosi). Lisäksi tavoitteena on, että tutkielman tutkimustulokset esiteltäisiin alueen yritystilaisuudessa ja alueen medioissa.

Tutkielman tulee soveltua yhteen seuraavista kriteereistä:

  • Tutkielma liittyy Vaasan alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin
  • Tutkielma liittyy Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymiseen tai vientiin

Kuinka apurahaa haetaan?

SUE:n hallitus tekee päätökset apurahan saajista ympäri vuoden. Lisätietoja voit kysyä Opintoasioiden asiantuntija Leena Larimolta (etunimi.sukunimi@uwasa.fi)

Muita stipendejä ja apurahoja

Myös monet muut säätiöt, seurat tms. myöntävät apurahoja ja stipendejä opiskelijoille esim. opinnäytetyön tekemiseen. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ylläpitää apurahatietokantaa apurahoista ja stipendeistä.