Mikä neuvoksi -hanke

Mikä neuvoksi on Vaasan yliopiston ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan yhteinen hyvinvointihanke.

Ensimmäisellä hankekaudella vuonna 2021 keskityttiin tukemaan etäopiskelua ja -ohjausta sekä yhteisöllisyyden tunteen muodostumista ja säilymistä.

Jatkohankkeessa kehitetään edelleen kokonaisvaltaisia opintojen ohjauksen ja hyvinvointipalveluita, tuetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunteen vahvistamista ja yliopistoyhteisöön kiinnittymistä sekä vahvistetaan opiskelijoiden, opiskelijajärjestöjen ja yliopiston sekä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja toimivaa yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt jatkohankkeelle määräaikaisen erityisavustuksen 1.1.2022–31.7.2024.

Opiskelijoiden ohjaus

Opintojen suunnittelun ja etenemisen tueksi jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimetty omaohjaaja. Voit olla omaohjaasi yhteydessä kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Lisätietoa sekä omaohjaajasi yhteystiedot löydät Vaasan yliopiston Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Omaohjaajat

Ohjauspalveluiden vahvistamiseksi omaohjaajille järjestetään koulutusta opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta.  

Opintopsykologi työskentelee motivaation, ajanhallinnan, opiskelun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintopsykologin kanssa voit mm. selvitellä oppimiseen liittyviä asioita tai pohtia opiskelun tavoitteita. Lisätietoa opintopsykologin toiminnasta löydät Vaasan yliopiston Opiskelijat-verkkosivun kohdasta Opintopsykologi. Tutustuthan myös opintopsykologin Tune Up Your Studies -blogiin, josta löydät vinkkejä opiskeluun liittyvissä asioissa mm. blogitekstien ja videosarjan muodossa!

Tune Up your Studies -podcast

Vaasan yliopiston Tune Up your Studies -podcastien tavoitteena on auttaa opiskelijoita opinnäytetöiden kanssa. Aiheet vaihtelevat aiheen valinnasta kirjoitusprosessiin, aloittamisvinkeistä ajanhallintaan ja lähteiden etsintään. Luvassa on myös käytännön vinkkejä opinnäytetöiden kirjoittajille. Podcast-sarjan keskustelunvetäjänä toimii Vaasan yliopiston opintopsykologi Ray Ohtonen. Podcastin löydät Spotifystä ja Soundcloudista.

Opiskelukykyä tukeva verkosto

Hankkeessa muodostetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaisten ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden verkosto, johon kuuluu sekä yliopiston sisäisiä toimijoita (mm. omaohjaajat, opintopsykologi, urapalvelut, opettajat) että ulkoisia sidosryhmiä (mm. YTHS, korkeakoulupappi).

Tavoitteena on turvata eri opiskelijaryhmien tarpeisiin vastaava kokonaisvaltainen ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden verkosto, jossa toimijat tekevät aitoa yhteistyötä ja ovat tietoisia verkoston muista toimijoista ja heidän palveluistaan. Yliopiston omien toimijoiden lisäksi opiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen palveluita täydennetään ulkopuolisten toimijoiden palveluilla ja ohjauksella.

Mikä neuvoksi -hankkeessa luodaan myös selkeät toimintatavat opiskelijoiden, opiskelijajärjestöjen ja yliopiston vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Tavoitteena on myös tiedotuksen kehittäminen sekä kohderyhmän saavuttaminen yhteistyön ja toiveiden mukaisen toiminnan kautta.

Yhteisöllisyyden tunteen vahvistaminen

Opiskelijoiden tulemista kampukselle ja ns. kampusfiiliksen luomista tuetaan erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien avulla. Samalla vahvistetaan yhteisöllisyyden tunnetta ja luodaan opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa.

Mikä neuvoksi -hankkeelta voi hakea tapahtumatukea alkoholittomien, poikkitieteellisten ja voittoa tavoittelemattomien opiskelijoiden hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestämiseen. Tukea voi hakea kampuksella toimiva järjestö, muu taho tai yksittäinen opiskelija.

Hae tapahtumatukea Mikä neuvoksi tapahtumatukihakemus -lomakkeella.

Lisätietoja tapahtumatuesta

Elli Uusi-Kokko
Edunvalvonta-asiantuntija, VYY
+358 44 324 8961
eva(at)vyy.fi

Ota yhteyttä

Hanketoimijoiden yhteystiedot

Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa

Elli Uusi-Kokko
Edunvalvonta-asiantuntija, VYY
+358 44 324 8961
elli.uusi-kokko(at)vyy.fi

Omaohjaajien yhteyshenkilö

Elina Alho
Amanuenssi
+358 29 449 8604
elina.alho(at)uwasa.fi

Hankkeen vastuullinen johtaja

Sannakaisa Holmlund
Asiantuntija, opintoasiat
+358 29 449 8150
sannakaisa.holmlund(at)uwasa.fi