Mikä neuvoksi -hanke

Mikä neuvoksi on Vaasan yliopiston ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan yhteinen hyvinvointihanke.

Hankkeessa kehitetään ohjauksen ja hyvinvoinnin palveluita sekä vahvistetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunnetta ja kehitetään yhteistyöverkostoja.

Ensimmäisellä hankekaudella vuonna 2021 keskityttiin tukemaan etäopiskelua ja -ohjausta sekä yhteisöllisyyden tunteen muodostumista ja säilymistä. Jatkohankeessa vuosina 2022-2024 keskitytään hyvinvointipalveluiden ja opintojen ohjauksen kehittämiseen sekä opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunteen vahvistamiseen yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa. Lisäksi kehitetään opiskelijoiden, opiskelijajärjestöjen ja yliopiston sekä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja toimivaa yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt jatkohankkeelle määräaikaisen erityisavustuksen 1.1.2022–31.7.2024.

Opiskelijoiden ohjaus

Hankkeen osatavoitteena on kokonaisvaltaisten opintojen ohjauksen ja ohjauspalveluiden vahvistaminen opintojen etenemistä tukevia toimintamalleja ja palveluja kehittämällä. Hankkeessa on muun muassa pilotoitu Annie-chatbotin käyttöä opiskelijoiden tuen tarpeiden kartoittamisessa.

Hankkeen aikana lisätään ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden tunnettuutta muun muassa tehostamalla tiedotusta ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Tuemme opiskelukykyä ja -taitoja laajentamalla ohjauksen toimijoiden yhteistyötä. Lisäämme myös opintopsykologipalveluiden saavutettavuutta järjestämällä esimerkiksi työpajoja, luentoja ja yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia.

Mikä neuvoksi -hankkeessa on pilotoitu Annie Oy:n kehittämää Annie-tukibottia, joka on ollut Vaasan yliopistolla käytössä vuodesta 2022 lähtien. Annie-tukibotin avulla on kartoitettu opiskelijoiden opintojen senhetkistä tilannetta ja mahdollisia opiskeluun sekä hyvinvointiin liittyviä tuen tarpeita. Tukikierrokset ovat kohdentuneet eri lukuvuosina opintonsa aloittaneisiin kandidaatti- ja maisteriopiskelijoihin. Annie-tukibot on toiminut Vaasan yliopiston ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden työn tukena ja on ollut osa palveluiden kehittämistä.

Omaohjaaja- ja opintopsykologipalveluista saat lisätietoa Opiskelijat-verkkosivuilta kohdista Omaohjaajat ja Opintopsykologi. Tutustuthan myös Opiskelutaidot-opintojaksoon ja opintopsykologin Tune Up Your Studies -blogiin ja podcastiin, jonka löydät Spotifystä ja Soundcloudista.

Opiskelukykyä tukeva verkosto

Hankkeessa muodostetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaisten ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden verkosto, johon kuuluu sekä yliopiston sisäisiä toimijoita, kuten omaohjaajat, opintopsykologi, urapalvelut ja opettajat, että ulkoisia sidosryhmiä, esimerkiksi YTHS ja korkeakoulupappi.

Tavoitteena on turvata eri opiskelijaryhmien tarpeisiin vastaava kokonaisvaltainen ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden verkosto, jossa toimijat tekevät aitoa yhteistyötä ja ovat tietoisia verkoston muista toimijoista ja heidän palveluistaan. Yliopiston omien toimijoiden lisäksi opiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen palveluita täydennetään ulkopuolisten toimijoiden palveluilla ja ohjauksella.

Mikä neuvoksi -hankkeessa luodaan myös selkeät toimintatavat opiskelijoiden, opiskelijajärjestöjen ja yliopiston vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Tavoitteena on myös tiedotuksen kehittäminen sekä kohderyhmän saavuttaminen yhteistyön ja toiveiden mukaisen toiminnan kautta.

Yhteisöllisyyden tunteen vahvistaminen

Opiskelijoiden läsnäoloa kampukselle ja ns. kampusfiilistä tuetaan erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien avulla. Samalla vahvistetaan yhteisöllisyyden tunnetta ja luodaan opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa.

Mikä neuvoksi -hankkeelta voi hakea tapahtumatukea alkoholittomien, poikkitieteellisten ja voittoa tavoittelemattomien opiskelijoiden hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestämiseen. Tukea voi hakea kampuksella toimiva järjestö, muu taho tai yksittäinen opiskelija.

Hae tapahtumatukea Mikä neuvoksi tapahtumatukihakemus -lomakkeella.

Lisätietoja tapahtumatuesta

Ella Fredriksson
Mikä neuvoksi -hankkeen harjoittelija
+ 358 29 449 8376
ella.fredriksson(at)uwasa.fi

Toimintaa opiskelijoille

Tuleva toiminta

Hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden pop up -tilaisuudet

Hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden pop up -tilaisuudet järjestetään kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 11.30-12.30 joko Mathildan tai Augustin (entinen ravintola Erkki) aulassa. TIlaisuuksissa on mukana Mikä neuvoksi -hankkeen toimijoita, Vaasan yliopiston hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden henkilöitä sekä muita teeman mukaisia toimijoita. Seuraathan tarkempaa tiedotusta opiskelijoiden viikkotiedotteesta!

 • Mielenterveysviikon pop up to 11.4.2024
   

Järjestöjen toiminta

 • PiMu Prunssi 4.4.2024
  Warrantin PiMu kerhon poikkitieteellinen brunssitapahtuma
 • Puukkoon Sporttiehtoo HopLopissa 9.4.2024
  Puukkoo ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • Warrantin bussiretki Raippaluotoon 13.4.2024
  Warrantti ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • Wapina julkkarit 15.4.2024
  Rubbareiden järjestämä poikkitieteellinen tapahtuma
 • Tutti x CoMedia Munkkibaari 4/2024
  Tutti ry:n ja CoMedia ry:n poikkitieteellinen tapahtuma.

Toteutunut toiminta

 • Mikä neuvoksi -hyvinvointiviikon opiskelijoiden välipala 21.3.2024
  Opiskelijoille ilmaista välipalaa sekä kaupunginorkesterin esitys Ankkurin aulassa.
 • Mikä neuvoksi -hyvinvointiviikon opiskelijoiden aamupala 19.3.2024
  Opiskelijoiden ilmainen aamupala Café Oskarissa.
 • Mikä neuvoksi -hyvinvointiviikon minimessut 19.3. ja 20.3.2024
  Paikalla olivat hankkeen lisäksi: Datero, YTHS, Wasa Dogs, Wasa Cats, Mighty Cocks, Visit Vaasa, Reimari, Kansalaisopisto ALMA ja VYY:n UVA-ahistus.
 • Opinnoissa jaksaminen -pop up ke 28.2.2024
  Paikalla Mikä neuvoksi -hanke, korkeakoulupappi, YTHS, Mielle ry ja Mieli Pohjanmaa.
 • Uusi vuosi, uusi minä: Mitä uutta kokeilet tänä vuonna? -pop up ke 24.1.2024
  Paikalla liikuntapalvelut, Wasa Sports Club ja Mikä neuvoksi -hanke.
 • Opiskelijoiden jouluinen aamupala 13.12.2023
  Café Oskarissa
 • Hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden pop up Seinäjoella 7.12.2023
 • Millaisia keinoja sinulla on lievittää opiskelustressiä? -pop up 22.11.2023
  Paikalla opintopsykologi ja liikuntapalvelut.
 • Opiskelijoiden aamupala 3.11.2023
  Fabriikin ala-aula
 • Hanke esittäytyy hyvinvointiviikon minimessuilla 31.10. ja 1.11.2023
  Mikä neuvoksi -hanke on mukana yliopiston hyvinvointiviikon minimessuilla tiistaina 31.10. ja keskiviikkona 31.11. klo 11–13 Augustin aulassa.
 • Oletko löytänyt tarvitsemasi hyvinvointi- ja ohjauspalvelut? -pop up 5.10.2023
  Paikalla opintopsykologi, liikuntapalvelut ja omaohjaajat. Mukana olivat myös YTHS:n terveydenhoitajat, joiden kanssa pystyi tulla keskustelemaan stressinhallinnasta ja StressLess-ryhmistä.
 • Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 19.4.2023
  Opiskelijoiden mielenterveyspäivä on Opiskelijoiden hyvinvointiverkoston järjestämä kampanjapäivä, jota koordinoi Nyyti ry. Vuoden 2023 teema on kohtuus.
 • Ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden pop up 17.4.2023
  Teemana oli kohtuus. Pop up järjestettiin opiskelijoiden mielenterveyspäivän yhteydessä.
 • Ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden pop up 15.3.2023
  Teemana oli kesäopinnot ja kesä Vaasassa.
 • Ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden pop up 8.2.2023
  Teemana oli kesätyöt ja harjoittelu.
 • Ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden pop up 18.1.2023
  Teemana oli "Kaipaatko vinkkejä uuden lukukauden aloittamiseen?"
 • Ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden pop up Mathildan aulassa 7.12.2022 
  Mikä neuvoksi -hanke järjesti Hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden pop up -tapahtuman perjantaina 4.11.2022  Mathildan aulassa. Paikalla olivat omaohjaajat, opintopsykologi, hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori, urapalvelut, , korkeakoulupappi sekä VYY.
 • Kampuskirppari 22.11.2022 
  Mikä neuvoksi järjesti Kampuskirpparin tiistaina 22.11.Mathildan aulassa. Tapahtuma oli suunnattu opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • Opiskelijoiden leffailta 8.11.2022
 • Mikä neuvoksi -hanke ja Vaasan yliopiston ylioppilaskunta järjestivät yhteistyössä osana hyvinvointiviikon ohjelmaa opiskelijoiden leffaillan tiistaina 8.11. Elokuvana on vuonna 2017 julkaistu Idän pikajunan arvoitus. 
 • Hanke esittäytyi hyvinvointiviikon minimessuilla 8. ja 9.11.2022 
  Mikä neuvoksi -hanke oli mukana yliopiston hyvinvointiviikon minimessuilla tiistaina 8.11. ja keskiviikkona 9.11. klo 11–14 Mathildan aulassa.
 • Opiskelijoiden aamupala 7.11.2022  
  Mikä neuvoksi tarjosi 7.11. klo 9.00–10.00 aamupalan ravintola Erkissä osana yliopiston hyvinvointiviikon ohjelmaa.
 • Hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden pop up Mathildan aulassa 4.11.2022 
  Mikä neuvoksi -hanke järjesti Hyvinvointi- ja ohjauspalveluiden pop up -tapahtuman perjantaina 4.11.2022  Mathildan aulassa. Tapahtuman aiheena oli Miten kohdata erilaisia pelkoja.

Järjestöjen toteutunut toiminta

 • Giga game night advanced 23.3.2024
  Giga ry:n poikkitieteellinen tapahtuma. Osa Mikä neuvoksi -hyvinvointiviikkoa.
 • Tutti ry Vaasan Mestaruus Kyykkä 23.3.2024
  Tutti ry:n järjestämä poikkitieteellinen tapahtuma. Osa Mikä neuvoksi -hyvinvointiviikkoa.
 • CoMedia cokeilee Kiipeily 21.3.2024
  CoMedia ry:n poikkitieteellinen tapahtuma. Osa Mikä neuvoksi -hyvinvointiviikkoa.
 • Hallarit hikoilee: Potkunyrkkeily 20.3.2024
  Hallinnoijat ry:n poikkitieteellinen tapahtuma. Osa Mikä neuvoksi -hyvinvointiviikkoa.
 • Warrantti x Tutti Hietarieha 18.3.2024
  Warrantti ry:n ja Tutti ry:n poikkitieteellinen tapahtuma. Osa Mikä neuvoksi -hyvinvointiviikkoa.
 • Liikku's Pole Dancing 13.3.2024
  Warrantti ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • SYY-Wasa lauatpeli-ilta 11.3.2024
  SYY-Wasa järjestämä poikkitieteellinen tapahtuma
 • HaSki laskettelutapahtuma 8.3.2024
  Hallinnoijat ry:n poikkitieteellinen laskettelutapahtuma Simpsiössä
 • Hallarit hikoilee: Salibandy 5.3.2024
  Hallinnoijat ry poikkitieteellinen tapahtuma
 • Spring Fling - Kevätrieha 25.2.2024
  Estiem LG Vaasa:n, ESN Vaasa:n ja Tutti ry:n yhteinen tapahtuma
 • Hallinnoijat X Comedia Mäenlasku 13.2.2024
  Hallinnoijat ry:n ja CoMedia ry:n poikkietieteellinen tapahtuma
 • Giga Game Night 13.2.2024
  Giga ry:n poikkietieteellinen tapahtuma
 • Hallinnoijat ry Korupaja 12.2.2024
  Hallinnoijat ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • Tutin puulaakikyykkä 3.2.2024
  Tutti ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • Hallarit hikoilee: Kyykkä 22.1.2024
  Hallarit ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • Hallarit hikoilee: Hohtokeilaus 13.11.2023
  Hallinnoijat ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • CoMedian corttipaja 11.12.2023
  CoMedia ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • Tutti & Warrantti futispeli 28.11.2023
  Tutti ry:n ja Warrantti ry:n yhteinen tapahtuma
 • Hallarit hikoilee: Jooga 27.11.2023
  Hallinnoijat ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • Hallarit hikoilee: Kiipeilykoulu 6.11.2023
  Hallinnoijat ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • Hallarit hikoilee: Vujuedition Megazone 2.11.2023
  Hallinnoijat ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • CoMedian korupaja to 30.10.2023
  CoMedia ry:n poikkitieteellinen tapahtuma
 • Tutti & Hallarit pesispeli 26.9.2023
  Tutti ry:n ja Hallinnoijat ry:n yhteinen tapahtuma
 • Vuju-kirppis 19.9.2023
  Ainejärjestöjen yhteinen tapahtuma
 • Kesäpäivät 1.7.2023
  Tutti ry:n kesätapahtuma
 • Munkkibaari 19.4.2023
  Tutti ry:n ja CoMedia ryn yhteinen vapputapahtuma
 • SYY-lätyt 20.3.2023
  SYY-Wasa ry:n tapahtuma
 • CoMedia cockeilee tankotanssia  23.3.2023
  CoMedia ry:n poikkitieteellinen kokeilutapahtuma
 • Kevätrieha 25.3.2023
  Estiem LG Vaasa:n, ESN Vaasa:n ja Tutti ry:n yhteinentapahtuma
 • HaSki 10.3.2023
  Hallinnoijat ry:n laskettelutapahtuma
 • Sulkapalloturnaus 7.3.2023
  Warrantin ja Tutti ry yhteinen tapahtuma
 • Poikkitieteellinen lautapeli-ilta 27.2.2023
  SYY-Wasan tapahtuma
 • Pizzataisting Marco Polo 29.11.2022
  Warrantti ry:n tapahtuma
 • Paintball 22.11.2022 
  Warrantti ry:n LIIKKU -jaoston paintball-tapahtuma
 • Comedia cokeilee ilmajoogaa 10.11.2022
  Tapahtuman järjesti CoMedia ry
 • Wellbeing Bead Jewellery Night 9.11.2022
  Warrantti Ry:n korupaja-tapahtuma
 • Poikkitieteellinen peli-ilta 8.11.2022  
  Tapahtuman järjesti Hallinnoijat ry ja SYY-Vaasa
 • Puukkoon kiipeilykokeilu 10.10.2022
  Tapahtuman järjesti Puukkoo ry
 • Osakuntien välinen jalkapalloturnaus 2022 8.10.2022
  Jalkapalloturnauksen järjestivät VESO, KoWa, Puukkoo, Vamos
 • Korvapuustipäivä 4.10.2022
  Tilaisuuden järjesti SYY-Wasa ry
 • Veso paintball 3.10.2022
 • Tutti vs. Hallinnoijat pesisottelu 27.9.2022

Ota yhteyttä

Hanketoimijoiden yhteystiedot

Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopiston ylioppilaskunnassa

Elli Uusi-Kokko
Edunvalvonta-asiantuntija, VYY
+358 44 324 8961
elli.uusi-kokko(at)vyy.fi

Omaohjaajien yhteyshenkilö

Elina Alho
Amanuenssi
+358 29 449 8604
elina.alho(at)uwasa.fi

Opintopsykologi

Ray Ohtonen
+358 29 449 8407
ray.ohtonen(at)uwasa.fi

Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori

Seppo Evwaraye
+358 29 449 8555
seppo.evaraye(at)uwasa.fi

Hankkeen harjoittelija

Ella Fredriksson
+ 358 29 449 8376
ella.fredriksson(at)uwasa.fi

Hankkeen koordinaattori

Sannakaisa Holmlund
Opintoasioiden asiantuntija
+358 29 449 8150
sannakaisa.holmlund(at)uwasa.fi