Oppimisen esteet

Oppimista vaikeuttavat tekijät, oppimisen esteet, voivat johtua paitsi oppimisvaikeuksista (esim. erilaisista lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvistä hankaluuksista, matematiikan vaikeuksista sekä hahmottamis- ja koordinaatiovaikeuksista) tai fyysisten valmiuksien vajavuudesta, myös monista muista tekijöistä.

Usein itsenäinen opiskelu ja vastuun ottaminen vaatii totuttelua samoin kuin yliopistossa käytettävät erilaiset opiskelumenetelmät. Opiskeltaviin asioihin soveltuvien, mielekkäiden opiskelutekniikoiden puuttuminen tai oman oppimistyylin ja opetustilanteissa käytetyn opetustyylin erilaisuus voivat hankaloittaa oppimista ja hidastaa opintoja. Myös erilaiset elämänkriisit ja -muutokset voivat vaikeuttaa opiskelun sujumista.

Keskeistä opiskelun sujumiselle on oman ajankäytön hahmottaminen – opiskelun ja muun elämän rytmittäminen. Suunnitelmallisuuden puute ja ajankäytön ongelmat ovatkin monelle opiskelun kompastuskiviä.

Myös käsitys itsestä oppijana vaikuttaa oppimiseen: oman oppimis- ja omaksumiskyvyn aliarvioiminen ja toisaalta taas itselle asetetut liian korkeat vaatimukset eivät edistä mielekästä oppimista.

Oppimiselle ja ymmärryksen kehittymiselle täytyy antaa tarpeeksi aikaa. On myös hyvä tiedostaa omat rajansa sekä muistaa levon ja vapaa-ajan merkitys opiskelun rinnalla.

Lisätietoa oppimisen esteistä:

Katso myös:

  • Saavutettava ja esteetön opiskelu -sivut sisältävät mm. yleistä tietoa esteettömyydestä, yliopiston tiloista ja opiskelun erityisjärjestelyistä sekä yhteyshenkilöiden yhteystiedot.
  • Hyvinvointi ja turvallisuus -sivuilla on tietoa opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, joka käsittää mm. terveyteen, jaksamiseen ja turvallisuuteen liittyvät sekä opintoja tukevia palveluita.
  • Erilaisten oppijoiden liitto ry mm. antaa neuvontaa ja ohjausta sekä järjestää koulutusta oppimisvaikeusasioissa kaikenikäisille erilaisille oppijoille, vanhemmille ja ammattilaisille.
  • Pohjanmaan lukiyhdistys Lossi ry on Pohjanmaan alueella toimiva lukiyhdistys, joka toimii etujärjestönä henkilöille, joille oppiminen on vaikeaa. 
  • Datero ry järjestää mm. aikuisten lukitestausta ja erilaista kerhotoimintaa.