Ajankäytön suunnittelu ja hallinta

Ajankäytön hallitseminen edellyttää opintojen ja opiskelun suunnittelua. Aikataulutus auttaa hahmottamaan opiskeluun tarvittavaa aikaa. Se myös säästää aikaa olennaiseen sekä auttaa saavuttamaan opinnoille asetetut tavoitteet ja sovittamaan opinnot muuhun elämään.

Opintoja suunnittellessa onkin tärkeää, että otat huomioon oman elämäntilanteesi ja mahdollisuutesi opiskeluun eli omat opiskeluresurssisi. Tämä mahdollistaa opiskeluaikataulun laatimisen realistiseksi ja joustavaksi ja siten sellaiseksi, johon voit sitoutua.

Opintojen suunnittelussa olennaista on määritellä realistiset tavoitteet opiskelulle. Tavoitteet jäsentävät  ja motivoivat opiskelua. On syytä asettaa tavoitteita ja tehdä suunnitelma koko opiskeluajalle, mutta yhtä tärkeää on asettaa lukuvuosittaiset, viikoittaiset ja jopa päivittäiset tavoitteet. Ajankäytön suunnittelu ja opiskelun tavoitteiden pohtiminen kuuluvat olennaisesti henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan eli HOPSiin.

Lisätietoja:

  • Opintopsykologin blogissa Ajanhallinnan ABC -videolta löydät vinkkejä ajanhallinnan paranantamiseen!
  • Ajankäytön suunnitteluun ja tavoitteiden pohtimiseen löydät apukysymyksiä ja tietoa esim. yliopiston Opintojen suunnittelu ja HOPS -sivuilta.
  • Ajanhallinta on taito, jota voi opetella. Nyyti ry:n verkkosivujen Opi elämäntaitoja -osion kohdasta Ajanhallinta löydät vinkkejä ajan hallintaan.
  • Yle.fi-sivuston Oppimistaidot-osion kohdassa Oletko sinäkin vetkuttelija? pohditaan, mistä vetkuttelussa tai viivyttelyssä oikein on kyse sekä miten siitä pääsisi eroon.