Strateginen liiketoiminnan kehittäminen

Johtamisen akateeminen yksikkö, Vaasan yliopisto

Tutkimusryhmän esittely

Tutkimusryhmämme edistää strategian käytäntöjä ja teoriaa pohjautuen strategia- ja organisaatioteorioihin. Tutkimusohjlemamme tutkii strategioita, prosesseja ja käytäntöjä sekä organisaatioissa, verkostoissa että arvojärjestelmissä. Toteutamme monipuolisia empiirisiä tutkimuksia, käytännöllisiä ja yhteistyöhön perustuvia projekteja, sekä opetusta niin Strategic Business Development maisteriohjlemassa, kuin Levon instituutin Executive MBA ohjelmissa.

Nykyisellään, SBD tutkimusohjelma työllistää 3 professoria, 3 apulaisprofessoria  (associate professor), 3 tutkijatohtoria (assistant professor) ja 9 tohtorikoulutettavaa.

SBD tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat osallistuvat Strategisen liiketoimintakehittämisen koulutukseen eri asteilla:

 • Strategic Business Development Maisteriohjelma (EPAS akreditoitu maisteriohjelma)
 • Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma (Johtaminen ja organisaatiot)
 • Kauppatieteiden kandidaattiohjelma (Johtaminen)
 • Executive MBA-ohjelma (Levón Instituutti, Vaasa)

Edistääksemme strategian tutkimuksen teoreettista kehitystä osallistumme aktiivisesti yritysyhteistyöhön ja yhteistyöhön perustuviin tutkimushankkeisiin. Kuluneen 20 vuoden aikana olemme toteuttaneet lukuisia tutkimus- ja liiketoimintakehittämisen projekteja. Yhteistyössä yritysten kanssa keskitymme tyypillisesti strategisen liiketoimintakehittämisen tutkimukseen. Ajoittain järjestämme myös työpajoja, toteutamme strategisia analyysejä, kehitämme asiakas-tarjoaja -suhteita ja autamme yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Useimmiten tämä työ osallistaa henkilöstöä monilta eri organisaatiotasoilta.

Tutkimusohjelmassamme väitöskirjatyötään tekevät tohtorikoulutettavat oppivat tekemään tieteellistä tutkimusta, mutta myös ratkaisemaan vaativia liiketoimintaan liittyviä haasteita. Kaikki professorit, tutkijatohtorit ja tohtorinkoulutettavat työskentelevät yhteistyöyritysten kanssa neuvonantajina, konsultteina ja tutkijoina. Tohtorinkoulutettavamme opiskelevat liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmassa. Lisätietoa tästä koulutusohjelmasta (opinto-opas, hakuohjeet), löydät täältä.

SBD ohjelmaa johtavat professorit Marko Kohtamäki, Annika Tidström ja Jukka Vesalainen.

Tutkimusohjelma

Yksi Euroopan johtavista teknologiayrityksiin keskittyvistä strategiatutkimusryhmistä.

Tutkimusryhmämme missio:

Strategisten ongelmien ratkaiseminen
Strategisten kyvykkyyksien kehittäminen
Sekä teorian kehittämiseen että käytännön strategiatyöhön osallistuminen

Strategisen muutoksen osa-alueet

Sekä teorian kehittämisessä että käytännön strategiatyön edistämisessä tutkimusryhmä nojaa sekä strategia- että organisaatioteorioihin. Ryhmä tutkii strategioita ja niihin liittyviä prosesseja ja käytänteitä sekä organisaatioiden sisällä että niiden muodostamissa verkostoissa ja arvoketjuissa. Tutkimusryhmä toteuttaa yksityiskohtaista empiiristä tutkimusta, käytännöllisiä yhteistyöprojekteja yritysten ja organisaatioiden kanssa sekä johtajille merkityksellistä opetusta strategisen liiketoiminnan kehittämisen alueella niin maisteriohjelmassa kuin Levon instituutin yritysjohtajille suunnatuissa MBA -ohjelmissa.

Turkimusryhmän työ keskittyy erityisesti seuraavien neljän teeman ymärille:

 • Strateginen muutos
 • Alustat ja ekosysteemit
 • Teollisen palveluliiketoiminnan digitalisaatio
 • Kestävä kehitys

SBD tutkimusohjelma koostuu 3 Professorista, 3 apulaisprofessorista, 3 tutkijatohtorista ja 5 tohtoriopiskelijasta.

Strategisen muutoksen tutkimuksen osalta tutkimus käsittää esimerkiksi seuraavanlaisia teemoja:

 • Strategiset muutosprosessit, organisaatiomuutos
 • Strategiaset käytännöt, strategiatyökalut, ja strategiaprosessit
 • Osallistaminen strategiatyöhön, keskijohdon rooli strategisessa muutoksessa

Alustojen ja ekosysteemien osalta SBD tutkimusohjelman tutkimustoiminta keskittyy seuraaviin teemoihin. :

 • Ekosysteemit ja alustat
 • Toimittajaverkostot ja verkostojen johtaminen
 • Asiakas- ja toimittajasuhteet, CRM, toimittajasuhteiden johtaminen, kumppanuudet

Teollisen palveluliiketoiminnan digitalisaation osalta tutkimustoiminta keskittyy teemoihin kuten:

 • Valmistavan teollisuuden palvelullistuminen, muutos kohti palveluliiketoimintaa,
 • Digitaalinen palveluliiketoiminta valmistavassa teollisuudessa, asioiden internet (IoT)
 • Palveluliikeoitmintamallit, arvonluonti ja arvon kaappaaminen

Kestävän kehityksen osalta tutkimusryhmän toiminta keskittyy teemoihin kuten:

 • Kestävän kehityksen huomioiminen osana liiketoimintamalleja ja strategioita
 • Kiertotalous
 • Kestävät teolliset tuote-palvelujärjestelmät ja prosessit

Julkaisut

Tutkimusryhmän jäsenet

Kuva
Khaled Abed Alghani

Khaled Abed Alghani

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Puhelin
+358294498721
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Odara Abeysinghe

Odara Abeysinghe

Tutkimusavustaja
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Wajahat Ali

Wajahat Ali

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498799
Avaa profiilisivu
Kuva
Steffen Burkert

Steffen Burkert

Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Shariful Chowdhary

Shariful Chowdhary

Yliopistoharjoittelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498798
Avaa profiilisivu
Kuva
Diego Clemente

Diego Clemente

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498650
Avaa profiilisivu
Kuva
Tiphaine Delecour

Tiphaine Delecour

Yliopistoharjoittelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498747
Avaa profiilisivu
Kuva
Simon Down

Simon Down

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Elizabeth Edgal

Elizabeth Edgal

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Esko Hakanen

Esko Hakanen

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Anne-Maria Holma

Anne-Maria Holma

Vanhempi tutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498478
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Tuomas Huikkola

Tuomas Huikkola

Apulaisprofessori, strategia (tenure track)
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498448
Avaa profiilisivu
Kuva
Shuwei Jiang

Shuwei Jiang

Tohtoriopiskelija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Teemu Kautonen

Teemu Kautonen

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Marko Kohtamäki

Marko Kohtamäki

Professori, liiketaloustiede, erityisesti yrittäjyys
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498459
Avaa profiilisivu
Kuva
Lauri Korkeamäki

Lauri Korkeamäki

Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Annika Laine-Kronberg

Annika Laine-Kronberg

Professori, Johtaminen, strategia
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Paula Linna

Paula Linna

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498533
Avaa profiilisivu
Kuva
Rimsha Naeem

Rimsha Naeem

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498634
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Rumy Narayan

Rumy Narayan

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Vinit Parida

Vinit Parida

Professori, Entrepreneurship and Innovation
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jukka Partanen

Jukka Partanen

Yliopistotutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498251
Toimisto
Vaasan Yliopisto Helsingin toimipiste
Avaa profiilisivu
Kuva
Timo Pihkala

Timo Pihkala

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Rodrigo Rabetino Sabugo

Rodrigo Rabetino Sabugo

Professori, Strategic Management
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Puhelin
+358294498451
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Anni Rajala

Anni Rajala

Nuorempi apulaisprofessori, strategia
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498569
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Kari Ristimäki

Kari Ristimäki

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jahanzaib Shahzad

Jahanzaib Shahzad

Väitöskirjatutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498653
Avaa profiilisivu
Kuva
Ausrine Silenskyte

Ausrine Silenskyte

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498295
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Marko Siltamäki

Marko Siltamäki

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498602
Toimisto
Seinäjoen yliopistokeskus Frami C250.4
Avaa profiilisivu
Kuva
Aino Tenhiälä

Aino Tenhiälä

Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Taina Tukiainen

Taina Tukiainen

Tutkimusjohtaja
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498662
Avaa profiilisivu
Kuva
Pekka Töytäri

Pekka Töytäri

Professori, yrittäjyys
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Elina Varamäki

Elina Varamäki

Dosentti
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Avaa profiilisivu
Kuva
Jukka Vesalainen

Jukka Vesalainen

Senior Advisor, Digitalisoituvat yritysverkostot
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu
Kuva
Tayyab Warraich

Tayyab Warraich

Projektitutkija
Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498641
Toimisto
Ankkuri 3.krs
Avaa profiilisivu