Väitös: Kokemuksellinen opetus haaste sekä opettajalle että oppilaalle

Uutisen oletuskuva
KTL Minna-Maarit Jaskarin markkinoinnin alan väitöskirja tarkastelee tulevaisuuden markkinointiekonomin tietojen ja taitojen kehittämistä etenkin kokemuksellisten työelämälähtöisten projektien avulla.

– Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä niistä haasteista, joita liittyy työelämälähtöiseen opettamiseen erityisesti epävarmassa, luovuutta ja innovatiivisuutta korostavassa tuote- ja palvelukehityksen alkuvaiheessa. Tällaisissa tilanteissa korostuvat esimerkiksi tiimityö, monialaisuus, luovuus ja kommunikaatiovalmiudet, Jaskari kertoo tutkimuksensa taustoista.

Onnistuneen kokemuksellisen oppimisprosessin johtaminen vaatii tasapainottelua luovan ja kriittisen ongelmanratkaisuprosessin välillä. Tutkimus osoittaa työelämälähtöisen kokemuksellisen oppimisen olevan opiskelijoille palkitsevaa, sillä se kehittää työelämässä vaadittavia valmiuksia.

– Kokemuksellinen oppiminen on myös haastavaa, sillä opiskelijoiden sitoutuminen projekteihin tuo esille niin positiivisia kuin negatiivisiakin tunteita. Näin ollen sekä opettajan, työelämätahojen että oppilaiden tulee olla varautuneita kokemuksellisen oppimisen vaatimaan panostukseen, kertoo Jaskari.

Työelämälähtöinen ja erityisesti monialainen työskentely vahvistaa markkinointiekonomin ammatillisen identiteetin rakentumista. Projektityöskentelyn aikana opiskelija kohtaa niin peilejä kuin roolimalleja, joista hän voi ammentaa omaan kehitykseensä.

Työelämälähtöinen opetuksen malli

Jaskari kehittää tutkimuksessaan kokonaisvaltaisen kokemukselliseen oppimiseen ja työelämälähtöiseen opetukseen perustuvan mallin, joka mallintaa opetuksen ajallisen rakentumisen ja nostaa esille sen kriittiset vaiheet.

– Tiimien rakentaminen, maisterivaiheen haastetason määritteleminen sekä luovan ja kriittisen ohjausprosessin välinen tasapainottelu osoittautuivat opetuksen kriittisiksi vaiheiksi, Jaskari kertoo.

Kriittisten vaiheiden sisältämät erilaiset jännitteet auttavat ymmärtämään projektien lukuisia erilaisia mahdollisuuksia sekä kehittämistoiminnan laajuutta markkinoinnin opetuksen kentässä.

Tällaisessa opetuksessa korostuu opettajan rooli opetuksen johtajana ja tasapainottelijana eri tekijöiden suhteen. Jaskarin tutkimus tuottaa uutta tietoa erityisesti markkinoinnin opetukseen ja kirjallisuuteen.

Väitöstiedot

KTL Minna-Maarit Jaskarin markkinoinnin alaan kuuluvan väitöskirjan "Teaching the future marketers through experiential client-based projects. Marketing knowledge and skills in the context of early phases of service and product development" tarkastustilaisuus on perjantaina 13.12. klo 12 Kurtén-auditoriossa, Tervahovissa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Ed Petkus (Anisfield School of Business, USA) ja kustoksena professori Martti Laaksonen.

Väitöskirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?