Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen

Onnittelut opiskeluoikeuden saamisesta tohtoriohjelmaan!

Tohtorikoulututukseen hyväksyttyjen on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta sähköisessä Oma Opintopolku -palvelussa. Päivämäärä, jolloin opiskelupaikka pitää viimeistään ottaa vastaan on ilmoitettu hyväksymiskirjeessä. Kevään haussa valituille se on tyypillisesti heinäkuussa ja syksyllä valituilla tammikuun lopussa.

Huomaathan, yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan (Yliopistolaki 558/2009) voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Lukukaudet ovat 1.8.–31.12. ja 1.1.–31.7.

Ensimmäinen lukuvuosi-ilmoittautuminen

Uuden opiskelijan tulee myös ilmoittautua yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi tulevalle lukuvuodelle. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään joko Oma Opintopolku-palvelun kautta OILI-ilmoittatumispalvelussa tai lähettämällä ilmoittautumislomake hakijapalveluihin sähköpostin liitteenä hakijapalvelut@uwasa.fi tai postitse Vaasan yliopiston hakijapalvelut, PL 700, 65101 VAASA . Kevään tohtorihaussa hyväksyttyjen (opiskeluoikeus alkaa 1.8) tulee ilmoittautua viimeistään 15.9. ja syksyn tohtorihaussa hyväksyttyjen (opiskeluoikeus alkaa 1.1.2020) viimeistään 31.1.

Huom! Poissaolevaksi voi ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna ainoastaan sellainen uusi opiskelija, joka suorittaa asepalvelusta, siviilipalvelusta, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai on oman vamman tai sairauden vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan. Poissaolevaksi opiskelijaksi voi ilmoittautua ainoastaan ilmoittautumislomakkeella.Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi kaksi kuluvuotta peräkkäin, opinto-oikeus muutetaan passiiviseksi (ks. passiivirekisteri).

Ilmoittautumisen jälkeen voit aktivoida yliopiston käyttäjätunnukset. Ohjeet tunnusten aktivoimiseen lähetetään hyväksymiskirjeen mukana ja löytyvät myös yliopiston it-palveluiden sivuilta.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen jatkossa vuosittain

Tohtoriopiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon vuosittain joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija ilmoittautuu itse suoraan yliopiston opiskeljatietojärjestelmään (Peppi). Vaihtoehtoisesti opiskelija voi täyttää myös ilmoittautumislomakkeen ja palauttaa sen joko koulutuksen järjestelmäpalveluihin (Yhteystiedot: käyntiosoite Wolffintie 34 (Luotsi-rakennus 1. kerros), postiosoite PL 700, 65101 Vaasa tai Tutkijakoulun asiantuntijalle.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi suorittaa opintoja yliopistossa. Opiskelija, joka ei ole määräaikaan ilmoittautunut yliopistoon, poistetaan opiskelijarekisteristä. Opiskelija, joka on laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kaksi lukuvuotta siirretään passiivirekisteriin.

Unohditko ilmoittautua määräaikaan mennessä?

Määräaikaan mennessä ilmoittatumatta jättäneet poistetaan yliopiston kirjoilta.

Yliopisto perii määräajan jälkeen ilmoittautumisesta 35 euron uudelleenkirjaamismaksun. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista.

Yliopiston tilitiedot uudelleenkirjaamismaksua varten

  • Danske Bank
    saaja: Vaasan yliopisto
    IBAN: FI37 8919 9710 0008 72
    SWIFT code (BIC): DABAFIHH

Uudelleenkirjaamismaksun viite: 276012

Kuitti uudelleenkirjaamismaksusta palautetaan Tutkijakoulun asiantuntijalle, jolta saa lisäohjeita.

Opinto-oikeuden palauttamista tulee hakea kirjallisesti, mikäli ilmoittaumista on kulunut aikaa yli lukuvuosi tai jos tohtoriopiskelija on siirretty passiivirekisteriin.Lisätietoja tohtoriohjelman koordinaattorilta.

Ylioppilaskuntaan kuuluminen

Tohtoriopiskelijat voivat  halutessaan liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. Ylioppilaskuntaan kuuluminen on tohtoriopiskelijalle vapaaehtoista. Tohtoriopiskelijoiden jäsenmaksu on 45 € koko lukuvuodelta ja 23 € / lukukausi.  Tohtoriopiskelija ei ole oikeutettu matka-alennuksiin, ateriatukeen tai  YTHS:n palveluihin. Lisätietoja ylioppilaskuntaan kuulumisesta voi tiedustella ylioppilaskunnan palvelutoimistosta.

Jos sinulla on samanaikaisesti voimassa sekä perus- että jatkotutkinto-oikeus, on jäsenmaksusi perustutkinto-opiskelijan maksun suuruinen.