Oma talous -verkkokurssi 5 op

Opi kehittämään talousopetusta!

Oletko miettinyt, miten kehittää talousopetusta peruskoulun oppilaille? Tähän haasteeseen on tarjolla koulutusta, jonka Vaasan yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu järjestävät ala- ja yläkoulun opettajille.

Kohderyhmä: Luokanopettajat ja eri oppiaineiden aineenopettajat sekä opettajaksi opiskelevat
Hakuaika: 28.1.–16.3.2021
Opetusaika: 17.3.–26.5.2021
Toteutus: Täysin verkko-opintoina
Hinta: Maksuton
Toteuttajina: Vaasan yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Opetushallitus

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta aihealueesta: pelilliset menetelmät opetuksessa, talous arjen ilmiöissä sekä vastuullinen kuluttaminen. Jokaisesta aihe-alueesta on verkkoluento sekä teeman käsittelyä eri opetusmenetelmien
kautta. Osallistujat testaavat ja kokeilevat eri menetelmiä omassa opetuksessaan. Kokemukset ja kommentit käydään yhdessä läpi ja raportoidaan. Kurssin sisältö kootaan portfolioon, jota voi hyödyntää omassa opetuksessa ja työyhteisössä.

Moduuli 1 – Pelilliset menetelmät

Moduulissa tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia erilaisten pelien käyttö opetuksessa tuo opetussuunnitelman mukaiseen talousopetukseen. Moduulissa perehdytään erilaisten pelien käyttömahdollisuuksiin opetustilanteissa. Osallistujat suunnittelevat, miten he pystyvät parhaiten hyödyntämään pelillisiä menetelmiä omassa opetuksessaan.

Moduuli 2 – Talous arjen ilmiöissä

Moduulissa käsitellään taloutta arjen ilmiöiden kautta. Oppimistehtävät suunnitellaan niin, että ne voidaan tehdä kodin kanssa yhteistyössä. Moduulissa tutustutaan budjetin laadintaan, tuloihin ja elämisen kustannuksiin.

Moduuli 3 – Vastuullinen taloudellinen toiminta

Moduulissa taloudellista toimintaa tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. energiankulutus ja energiansäästö, kiertotalous ja kulutusvalintojen vastuullisuus. Esiteltyjen opetusmenetelmien perusteella opettajat laativat opetukseensa soveltuvia tehtäviä vastuullisesta kuluttamisesta.

Suoritustapa

Teams-alustalla toteutetut verkkoluennot ja -keskustelut antavat lähtökohdan omien opetuskokeiluiden suunnitteluun. Suunnitelmat esitellään kirjallisesti, ja ne saavat sekä vertaisarviot että opettajien arviot. Niitä kokeillaan mahdollisuuksien mukaan ja koostetaan portfolioon. Loppuraportissa painotetaan erityisesti menetelmien soveltuvuutta omaan opetukseen sekä arvioidaan niiden jakamista työyhteisössä. 

Ilmoittaudu koulutukseen 

Lisätietoja Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla

Lisätiedot

Kuva
Panu Kalmi

Panu Kalmi

Professori, taloustiede, erit. pankkitoiminta sekä henkilöstön
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Taloustiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498528
Toimisto
Fabriikki F329
Avaa profiilisivu