Hakukelpoisuus

Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  1. soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
  2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
  3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Vaasan yliopiston suomenkielisten maisteriohjelmien kevään hakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tällaisessa tapauksessa opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että lopullinen opiskeluoikeus myönnetään vasta jos opiskelija saa tutkintotodistuksen ja toimittaa siitä kopion yliopiston hakijapalveluihin hakuvuoden kesäkuun loppuun mennessä ja jos aikaisempien opintojen laajuus ja opintomenestys ovat vähintään samat, kuin maisterihaussa ko. ohjelmaan viimeiseksi hyväksytyllä hakijalla. Tarkat ohjeet keskeneräisellä tutkinnolla hakemiseen ovat kunkin maisteriohjelman valintaperusteissa Opintopolussa.

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon hakevilla tulee olla yliopistolain määrittelemä yleinen korkeakoulukelpoisuus. Lisätietoja yleisestä hakukelpoisuudesta voi katsoa linkin kautta: