Image
opiskelijoita

Kasvuyrityksen johtaminen, KTM (Seinäjoki)

Miksi valita Vaasan yliopiston kauppatieteet

Menestyväksi bisnesosaajaksi

Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutusohjelmaamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Johtamisen kokonaisvaltainen osaaminen edistää kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

Työelämään valmis talousmaailman asiantuntija

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmaan ei enää järjestetä hakua. Jatkossa Seinäjoella on tarjolla Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, jonka seuraava haku on alkusyksyllä 2024. 

Siirry Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman sivuille tästä.

---

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopinnot antavat valmiudet toimia erikokoisissa kehittyvissä yrityksissä, startupista aina suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Lähtökohtana on vastuullisen yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen. 

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Ohjelmaan ei järjestetä hakua joka vuosi. Seuraa tiedotusta ohjelman seuraavasta hakuajasta.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopintojen ydin muodostuu seuraavista aihepiireistä:

  • Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen (myös startup) sekä yritystenvälisten suhteiden johtaminen
  • Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
  • Vastuullisuus

Opintojaksoilla paneudutaan strategisen johtamisen keskeisiin näkemyksiin sekä käytännön strategiatyöhön, tarkastellaan yrittäjyyden eri ulottuvuuksia ja uusia liiketoimintamalleja sekä perehdytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen liiketoiminta-alustoilla (platforms). Lisäksi paneudutaan yritysten valmiuksiin kehittää, hyödyntää ja johtaa yritysten välisiä suhteita liiketoiminnassaan sekä tutustutaan startup-yritysten ja muiden kasvuyritysten johtamishaasteisiin.

Henkilöstön johtaminen ja viestintä limittyvät kiinteästi strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tähän teema-alueeseen liittyen tarkastellaan muun muassa strategista henkilöstöjohtamista ja organisaatioviestintää sekä vapaavalintaisina opintoina henkilöstön osaamisen kehittämistä, suorituksen johtamista ja palkitsemista. Nämä sisältävät näkökulmia osaamisen uudistamiseen, työhyvinvointiin sekä vastuullisuuteen.

Vastuullisuutta ja liiketoiminnan etiikkaa koskeva ajattelu sisältää erilaisten arvojen keskinäisen riippuvuuden, taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun ja niihin liittyvän päätöksenteon kysymyksiä. Näitä käsitellään paitsi erillisen opintojakson muodossa myös koko maisteriohjelmaa läpileikkaavana teemana eri asiakokonaisuuksiin liittyen.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Digitaalisen oppimisympäristön tehokas hyödyntäminen ja intensiivijaksoina Seinäjoella toteutettava lähiopetus mahdollistavat joustavan opiskelun. Lähijaksot tukevat tiedon prosessointia ja soveltamista sekä opiskelijoiden keskinäistä vertaisoppimista ja yhteisöllisyyttä.

Tietoa ohjelmasta löydät myös Opintopolusta.

woman in library

Hae ohjelmaan

Ohjelmaan ei järjestetä hakua joka vuosi. Seuraa tiedotusta ohjelman seuraavasta hakuajasta.

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin

029 449 8162