Kasvuyrityksen johtaminen, KTM (Seinäjoki)

Yritysmaailman huipulla

Syvennä osaamistasi

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopinnot antavat valmiudet toimia erikokoisissa kehittyvissä yrityksissä, startupista aina suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Lähtökohtana on vastuullisen yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Ohjelmaan haetaan korkeakoulujen syksyn yhteishaussa. Hakuaika on 1.9.–15.9.2021.

3 hyvää syytä valita Vaasan kauppatieteet

Menestyväksi bisnesosaajaksi

Liiketoimintaosaamiselle on yhteiskunnassa alati kasvava kysyntä. Koulutusohjelmaamme on kehitetty yrityselämän asiantuntijoiden kanssa vahvasti liike-elämän tarpeita vastaavaksi.

Ole kansainvälisesti kilpailukykyinen

Johtamisen kokonaisvaltainen osaaminen edistää kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille.

Suomen palkituinta koulutusta

Meillä on Suomen palkituin yliopistotason koulutus kauppatieteissä ja olemme yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisen alan toimijoista. Saat todistetusti asiantuntevaa ja laadukasta opetusta ja ohjausta.

Työelämään valmis talousmaailman asiantuntija

Kaksi opiskelijaa juttelee kirjastossa

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopintojen ydin muodostuu seuraavista aihepiireistä:

 • Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen (myös startup) sekä yritystenvälisten suhteiden johtaminen
 • Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
 • Vastuullisuus

Opintojaksoilla paneudutaan strategisen johtamisen keskeisiin näkemyksiin sekä käytännön strategiatyöhön, tarkastellaan yrittäjyyden eri ulottuvuuksia ja uusia liiketoimintamalleja sekä perehdytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen liiketoiminta-alustoilla (platforms). Lisäksi paneudutaan yritysten valmiuksiin kehittää, hyödyntää ja johtaa yritysten välisiä suhteita liiketoiminnassaan sekä tutustutaan startup-yritysten ja muiden kasvuyritysten johtamishaasteisiin.

Henkilöstön johtaminen ja viestintä limittyvät kiinteästi strategiseen johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tähän teema-alueeseen liittyen tarkastellaan muun muassa strategista henkilöstöjohtamista ja organisaatioviestintää sekä vapaavalintaisina opintoina henkilöstön osaamisen kehittämistä, suorituksen johtamista ja palkitsemista. Nämä sisältävät näkökulmia osaamisen uudistamiseen, työhyvinvointiin sekä vastuullisuuteen.

Vastuullisuutta ja liiketoiminnan etiikkaa koskeva ajattelu sisältää erilaisten arvojen keskinäisen riippuvuuden, taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun ja niihin liittyvän päätöksenteon kysymyksiä. Näitä käsitellään paitsi erillisen opintojakson muodossa myös koko maisteriohjelmaa läpileikkaavana teemana eri asiakokonaisuuksiin liittyen.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Digitaalisen oppimisympäristön tehokas hyödyntäminen ja intensiivijaksoina Seinäjoella toteutettava lähiopetus mahdollistavat joustavan opiskelun. Lähijaksot tukevat tiedon prosessointia ja soveltamista sekä opiskelijoiden keskinäistä vertaisoppimista ja yhteisöllisyyttä.

Tietoa ohjelmasta ja valintaperusteet löydät myös Opintopolusta.

 

Tutustu ohjelmaan Webinaaritallenne

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmasta järjestettiin 1.9. webinaari, jossa esiteltiin ohjelman sisältöä, opiskelun käyntäntöjä sekä kerrottiin ohjelmaan hakemisesta. Tallenne on katsottavissa 22.9. saakka. Webinaarissa esitelty materiaali on myös luettavissa erikseen.

Lue valmistuneiden tarinat

Risto Mäkinen
Kauppatieteet
Risto Mäkinen
KHT-tilintarkastaja

Risto Mäkinen arvostaa erityisesti Vaasan yliopiston käytännönläheistä opetusta. Niistä opeista on ollut paljon hyötyä työelämässä. Opiskelijaporukasta löytyi myös joukko elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa yhteyttä pidetään edelleen.

Kukka Lehtimäki
Kauppatieteet
Kukka Lehtimäki
Business Controller

Kukka Lehtimäki valitsi tilintarkastuksen opintosuunnakseen peruskurssilla heränneen mielenkiinnon perusteella. Valinta antoi kimmokkeen antoisalle viiden vuoden matkalle tilintarkastustyöhön sekä nykyiseen tehtävään business controllerina.

Klaus Koskela
Kauppatieteet
Klaus Koskela
Accountant

Klaus Koskelan työpaikalla Wärtsilässä puhutaan päivittäin liki kolmeakymmentä eri kieltä. Monipuoliset työtehtävät taloushallinnon parissa sekä kansainvälinen työympäristö innostavat oppimaan töissä joka päivä jotain uutta. Yliopisto on antanut…

Samuli Manninen
Kauppatieteet
Samuli Manninen
Co-founder

Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut ja vuoden alumniksi 2018 valittu Samuli Manninen luo uraa pakkausten internetiin keskittyvällä Magic Add -yrityksellään.

Hae ohjelmaan

Hakulomake aukeaa uudistuneessa Opintopolku-palvelussa hakuajan alkaessa 1.9. klo 8:00.

Valintaperusteet

Hakuaika 1.9.–15.9.2021 (korkeakoulujen syksyn yhteishaku).
Valintaperusteet 2021 on julkaistu tällä sivulla 20.5.2021.

Sisäänotto

Noin 35 opiskelijaa

Hakukelpoisuus

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) voidaan hyväksyä soveltuvan alemman sekä ylemmän korkeakoulututkinnon (kandidaatin/ maisterin tutkinnon) suorittaneita, sekä soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneita. Hakuperusteena olevan tutkinnon sekä mahdollisten tutkinnon lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä (15.9.2021).

Valintaryhmät

 1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet
 2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

Molemmissa valintaryhmissä hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aikaisemmista suorituksista saamiensa pisteiden (enintään 35 pistettä), sekä esseetehtävästä saamiensa pisteiden (enintään 5 pistettä) yhteenlasketun summan perusteella (yhteensä enintään 40 pistettä).

Esseetehtävä

Valinta perustuu aikaisempien opintojen lisäksi hakijan laatimaan esseetehtävään. Hakijat laativat kirjallisen esseevastauksen englanninkielistä tieteellistä tutkimusartikkelia koskevaan tehtävään. Tutkimusartikkelin tiedot ja siihen liittyvä tehtävänanto palautusohjeineen on julkaistu tällä verkkosivulla 13.8.2021. Esseetehtävä palautetaan Opintopolkuun hakemuksen muiden liitteiden mukana 22.9.2021 klo 15.00 mennessä.

1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet

Hakijalta edellytetään vähintään 35 opintopistettä kauppatieteiden opintoja, joista vähintään 25 opintopistettä on johtamisen opintoja.

Hakijan suoritukset pisteytetään seuraavasti (enintään 35 pistettä):

 1. liiketaloustiede: johtaminen opintojen laajuus (enintään 14 pistettä)
  • 25–30 op = 5 pistettä
  • 31–35 op = 8 pistettä
  • 36–40 op = 10 pistettä
  • 41–50 op = 12 pistettä
  • 51–60 op = 14 pistettä

 1. liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys (enintään 13 pistettä)
  • Arvosana 3,1–3,5 = 2 pistettä
  • Arvosana 3,6–3,9 = 5 pistettä
  • Arvosana 4,0–4,4 = 10 pistettä
  • Arvosana 4,5–5,0 = 13 pistettä

Mikäli hakijan haettavan pääaineen opintojen opintomenestys on 1,0–3,0, hakija saa 0 hakupistettä.

 1. Muiden kauppatieteellisten opintojen opintopistemäärä (enintään 8 pistettä).
  • 10–20 op = 2 pistettä
  • 21–25 op = 4 pistettä
  • 26–39 op = 6 pistettä
  • 40–50 op = 8 pistettä

Esseetehtävästä on mahdollista saada enintään 5 pistettä. Valinnan enimmäispistemäärä on yhteensä 40 pistettä.

Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan soveltuvan korkeakoulututkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ratkaisee esseen pistemäärä. Mikäli hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

2. Soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneet

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmaan valintaperusteena on soveltuva liiketalouden tradenomin tutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtona/ koulutusohjelmana on erityisesti johtaminen, hallinto tai yrittäjyys tai niihin verrattavissa oleva oppiaine.

Hakijan suoritukset pisteytetään seuraavasti (enintään 35 pistettä):

 1. liiketaloustiede: johtaminen opintojen laajuus (enintään 14 pistettä)
  • 25–30 op = 5 pistettä
  • 31–35 op = 8 pistettä
  • 36–40 op = 10 pistettä
  • 41–50 op = 12 pistettä
  • 51–60 op = 14 pistettä

 1. liiketaloustiede: johtamisen opintojen opintomenestys (enintään 13 pistettä)
  • Arvosana 3,1–3,5 = 2 pistettä
  • Arvosana 3,6–3,9 = 5 pistettä
  • Arvosana 4,0–4,4 = 10 pistettä
  • Arvosana 4,5–5,0 = 13 pistettä

Mikäli hakijan haettavan pääaineen opintojen opintomenestys on 1,0–3,0, hakija saa 0 hakupistettä.

 1. Tradenomin tutkinnon opinnäytteen arvosana (enintään 8 pistettä).
  • Arvosana 4 = 6 pistettä
  • Arvosana 5 = 8 pistettä

Mikäli hakijan opinnäytteen arvosana on 1–3, hakija saa 0 hakupistettä.

Esseetehtävästä on mahdollista saada enintään 5 pistettä. Valinnan enimmäispistemäärä on yhteensä 40 pistettä.

Tasapistetilanteessa painotetaan johtamisen opintojen opintomenestystä. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen tasapistetilanteessa, huomioidaan soveltuvan tradenomin tutkinnon keskiarvo. Mikäli eroa ei senkään perusteella voida tehdä, ratkaisee esseen pistemäärä. Mikäli hakijoita on yhä tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

   Kysy lisää!

   Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä kysymyksiä.

   Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
   sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi
   puh: 029 449 8005

   Postiosoite:
   Vaasan yliopisto
   Hakijapalvelut
   PL 700
   65101 Vaasa

   Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä asioissa.

   Koordinaattori
   puh: 029 449 8162
   Sähköposti: neuvonta.kauppatieteet(at)uwasa.fi