Talousoikeus

Opintosuunta

Talousoikeudessa oikeudellisia kysymyksiä tarkastellaan yritystoiminnan näkökulmasta. Lakiekonomi toimii asiantuntijana mm. sopimusten tekemisessä sekä markkina- ja kilpailuoikeudellisten säännösten tuntemisessa, yhtiö- ja työoikeudellisissa asioissa tai informaatioteknologiaan ja viestintään liittyvässä ICT-juridiikassa.

Huomion keskipisteenä ei ole tuomioistuimessa tapahtuva riidanratkaisu vaan yritystoiminnan liiketaloudellinen suunnittelu juridiikkaa hyödyntämällä. Valmiuksien hankkimisen ytimessä tällöin on muun muassa sopimussuunnittelu, yrityksen organisaation valta- ja vastuusuhteiden juridinen muotoilu sekä verosuunnittelu. Talousoikeuden pääaineopinnot tuottavat kauppatieteen maisterista laki- tai veroekonomin, joille on kysyntää elinkeinotoiminnassa sekä valtion- ja kuntahallinnossa.

Lakiekonomi – liiketalouden juridiikan moniosaaja

Ammatillisten taitojen ohella lakiekonomin osaaminen koostuu merkittävältä osin yleisistä tieteellisistä ja sosiaalisista valmiuksista. Lakiekonomin opinnoissa opiskelijan on kehitettävä kykyään laajojen kokonaisuuksien hallintaan, täsmällisyyttä edellyttävään analyyttisyyteen sekä johdonmukaiseen argumentaatioon. Näiden välineiden avulla on rakennettavissa ongelmanratkaisutaito, joka ei ole hyödyllinen vain juridiikan hallitsemisessa vaan myös kaikessa liiketaloudellisessa ratkaisutoiminnassa.

talousoikeus opintosuunta