Muita väyliä kauppatieteisiin

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opintoihin voi hakea myös muiden ansioiden perusteella kuin ylioppilastutkintotodistuksella tai valintakokeella.

Eri hakuväylät on esitelty lyhyesti alla. Väylien tarkat valintaperusteet löytyvät Opintopolusta Kauppatieteiden kandidaattiohjelman sivulta, välilehdeltä "hakeminen".

Haku avoimen yliopiston opintojen perusteella

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voivat hakea sellaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet vaaditun määrän kandidaattiohjelman opintoja avoimessa yliopistossa. Opinnot voivat olla Vaasan yliopiston tai toisen yliopiston avoimesta yliopistosta.

Jos olet avoimen yliopiston opintojen lisäksi suorittanut Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman (PV JOKO), voit hakea ns. inttiväylässä.

Haku Vaasan yliopistoon avoimen yliopiston opintojen perusteella ei kuulu yhteishakuun, vaan hakija täyttää avoimen yliopiston väylän oman hakulomakkeen Opintopolussa.

Valinta erityisten saavutusten perusteella

Erityisten saavutusten perusteella voi hakea ylioppilastutkinnon suorittanut tai hakukeväänä suorittava hakija, joka on saavuttanut erityisen huomattavia ansioita lukio-opintojensa aikana. Erityinen saavutus voi olla saavutettu esimerkiksi yrittäjyyden tai johtajuuden alalla, urheilussa, musiikissa, taiteessa, tieteessä tai tekniikassa tai muulla valtakunnallista/kansainvälistä huomiota saaneella alalla.

Valinta erityisten saavutusten perusteella on mukana korkeakoulujen kevään yhteishaussa, ja se on oma hakukohde. Hakukohde lisätään yhteishaun hakulomakkeelle.

Talousguru-kilpailussa menestyneiden valinta (peruttu keväältä 2021)

Talousguru-kilpailu on peruttu keväältä 2021. Kilpailua ei voida järjestää vallitsevien ja edelleen muuttuvien koronarajoitusten vuoksi. Keväällä 2021 ei näin ollen valita opiskelijoita Talousguru-kilpailussa menestymisen perusteella. Päivitetty 9.4.2021.

-----

HYOL ry:n järjestämässä Talousguru-kilpailussa vuonna 2021 enintään kolmelle (3) kilpailun finalistille voidaan myöntää opiskeluoikeus suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoa Vaasan yliopistossa sinä vuonna, jolloin he ovat suorittaneet hyväksyttävästi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.

-----

Siirtohaku

Siirtohaku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat alempaa korkeakoulututkintoa ja haluavat hakea toisesta korkeakoulusta Vaasan yliopistoon tai vaihtaa tavoitetutkintoaan Vaasan yliopistossa kandidaatin tutkinnon aikana.

Hakijalla tulee olla suoritettuna alan opintoja valintaperusteiden mukaisesti ennen siirtoa. Korkeakoulujen siirtohaku järjestetään toukokuun alussa, ja siihen on oma hakulomake Opintopolussa.

Haku maisteriohjelmiin

Jos olet suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, joka sisältää tai jonka lisäksi olet suorittanut riittävästi kauppatieteiden opintoja, voit hakea suoraan kauppatieteiden maisteriohjelmiin.

Maisteriohjelmat ovat mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa.

Lue lisää