Johtaminen ja organisaatiot

Opintosuunta

Kiinnostaako sinua ura liiketoiminnan, henkilöstön ja organisaation kehittämisen ammattilaisena? Johtamisen opinnot antavat monipuoliset valmiudet toimia johtamis- ja asiantuntijatehtävissä eri toimialoilla sekä kansallisilla että kansainvälisillä työmarkkinoilla. Johtamisesta valmistuneet työllistyvät muun muassa liiketoiminnan kehittäjiksi, henkilöstöammattilaisiksi, kouluttajiksi ja konsulteiksi. Johtamisen opinnot valmistavat myös yrittäjänä toimimiseen.

Johtamisen pääaineessa perehdyt erityisesti liiketoiminnan organisointiin ja kehittämiseen niin strategisen johtamisen kuin henkilöstöjohtamisenkin näkökulmasta. Myös johtajuuden ja kansainvälisten toimintaympäristöjen haasteet ovat tarkastelussa esillä. Opinnoissa hyödynnetään laajasti yhteistyötä yritysten kanssa, joten opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Tuemme myös opiskelijoiden sijoittumista työelämään jo opintojen aikana muun muassa työharjoittelun ja trainee-ohjelmien kautta sekä tarjoamalla joustavaa opetusta, joka huomioi työelämän tarpeet. Suuri osa opiskelijoistamme työskenteleekin opintojen ohella, ja työllistymisaste on korkea.

Laaja-alaista liiketoiminnan osaamista käytännön kautta

Johtamisen pääpainoalueet ovat henkilöstöjohtaminen ja strateginen liiketoiminnan kehittäminen. Tiedollisesti johtamisen opinnoissa perehdyt erilaisiin johtamisen teorioihin ja malleihin, joiden avulla pystyt analysoimaan organisaatioiden toimintaa sekä suunnittelemaan luovia ja tehokkaita ratkaisuja henkilöstön, liiketoiminnan ja erilaisten organisaatioiden kehittämiseksi.

Johtamisen opinnot kehittävät monipuolisesti yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa tarvittavia taitoja. Yritysyhteistyön kautta opinnot kehittävät työelämässä tarvittavia taitoja, laaja-alaista liiketoimintaosaamista ja yleisiä työelämävalmiuksia.

Viestintä- ja kommunikaatiotaidot kehittyvät käytännöllisten harjoitusten ja tiimityöskentelyn kautta, mutta opinnoissa huomioidaan myös yksilölliset suulliset ja kirjalliset taidot. Valmiudet toimia digitaalisissa ympäristöissä kehittyvät monipuolisesti. Opinnot kehittävät erityisesti kriittistä ajattelua ja analyyttisuutta, ongelmanratkaisua ja päätöksentekokykyä.

Johtamisen kandidaattiopinnot on suunniteltu kokonaisuudeksi, jossa hyödynnetään monipuolisia pedagogisia menetelmiä ja lähestymistapoja niin perinteisessä kuin verkko-opetuksessa. Opinnoissa korostuu käytännönläheisyys ja teoreettisen tiedon soveltaminen. Teemme opintojen toteutuksessa yhteistyötä laajan yritysverkostomme kanssa case-tehtävien, vierailijaluentojen ja yritysvierailujen muodossa.

Opinnot suoritettuasi:

  • ymmärrät liiketoimintaa laajasti erityisesti henkilöstöjohtamisen ja strategisen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmista
  • sovellat monipuolisesti teorioita ja malleja liiketoiminnan kehittämisessä erilaisissa tilanteissa
  • analysoit ja keräät tietoa perustellun ratkaisun pohjaksi liiketoiminnan ja organisaatioiden toimintaa kehitettäessä
  • osaat hyödyntää organisaatioille tärkeää tietoa sekä kehittää toimintaa ja päätöksentekoa
  • ymmärrät digitaalisuuden merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä, ja osaat hyödyntää digitaalisia teknologioita liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämisessä

Kandidaattiopintojen jälkeen voit syventää osaamistasi tarjoamissamme maisteriohjelmissa: Henkilöstöjohtaminen, Strategic Business Development ja International Business. Ohjelmat tarjoavat työnantajia houkuttelevan ammatillisen profiilin erilaisiin tehtäviin.

Johtamisen opintojen johtoajatuksena on, että opinnot voivat olla sekä hyödyllisiä, mutta samalla myös mielenkiintoisia ja hauskoja!

johtaminen ja organisaatiot opintosuunta