Virpi Salojärvi

Tutkijatohtori

VTT
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8405
Vastaanottoajat:
Sopimuksen mukaan

Opetus:
  • Sosiaalisen median tutkimus
  • Mediatutkimuksen teoria
  • Media yhteiskunnassa
  • Graduseminaari
Tutkimusintressit: Polarisaatio, populismi, konfliktit, kansalaisyhteiskunta, journalistit, visuaalinen ja performatiivinen analyysi
Tutkimushankkeita: Julkaisuja:
Szebeni, Z. & Salojärvi, V. 2022. " Authentically" Maintaining Populism in Hungary: Visual analysis of Prime Minister Viktor Orbán's Instagram. Mass Communication and Society. Saatavilla täällä. Salojärvi, V. 2022. Faceless government: Civic action in media photographs during the Venezuelan anti-governmental protests of 2017. Visual Communication 21(1), 53-72. Saatavilla täällä. Salojärvi, V.. & Jensen, R.B. 2021. Active agency, access and power. Media, War & Conflict 14(3), 263-267. Saatavilla täällä. Salojärvi, V. 2020. Populistiset miesjohtajat ja performatiivisuus: Timo Soinin, Hugo Chávezin ja Donald J. Trumpin hahmot journalistisissa kuvissa. Media & Viestintä 43(4). Saatavilla täällä. Garcia Santamaria, S. & Salojärvi, V. (2020) Media in Authoritarian Contexts. A Logics Approach to Journalistic Professional Resistance in Cuba and Venezuela. In Media & Governance in Latin AMerica: Towards Plurality of Voices. Saatavilla täällä. Salojärvi, V. 2019. Populism in Journalistic Photographs: Political leaders in Venezuelan newspaper images. Iberoamericana - Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies 48(1), 28-39. Saatavilla täällä. Salojärvi, V. 2018. Together with the people: Framing populism in government and opposition newspapers in President Chávez's Venezuela. Teoksessa Kovala, Palonen, Ruotsalainen & Saresma (toim.) Populism on the Loose. Saatavilla täällä. Salojärvi, V. 2017. The media use of diaspora in a conflict situation: A case study of venezuelans in Finland. Teoksessa Ogunyemi (toim.) Media, Diaspora and conflict. Pagrave Macmillan.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS