Virpi Salojärvi

Tutkijatohtori

VTT
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8405
Vastaanottoajat:
Sopimuksen mukaan

Opetus:
  • Sosiaalisen median tutkimus
  • Mediatutkimuksen teoria
  • Media yhteiskunnassa
Tutkimusintressit: Polarisaatio, populism, konflikti, kansalaisyhteiskunta, journalistit, visuaalinen ja performatiivinen analyysi
Tutkimushankkeita: Julkaisuja:
Salojärvi, V. 2019. Faceless government: Civic action in media photographs during the Venezuelan anti-governmental protests of 2017. Visual Communication. Saatavilla täällä.

Salojärvi, V. 2019. Populism in Journalistic Photographs: Political leaders in Venezuelan newspaper images. Iberoamericana - Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies 48(1), 28-39. Saatavilla täällä.

Salojärvi, V. 2018. Together with the people: Framing populism in government and opposition newspapers in President Chávez's Venezuela. Teoksessa Kovala, Palonen, Ruotsalainen & Saresma (toim.) Populism on the Loose. Saatavilla täällä.

Salojärvi, V. 2017. The media use of diaspora in a conflict situation: A case study of venezuelans in Finland. Teoksessa Ogunyemi (toim.) Media, Diaspora and conflict. Pagrave Macmillan.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS