Marika Salo-Lahti

Apulaisprofessori, digitalisaatio ja talousoikeus (tenure track)

KTT
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
029 449 8529
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F312
Vastaanottoajat:
sopimuksen mukaan

Olen työskennellyt Vaasan yliopistossa vuodesta 2013 lähtien ja sitä ennen vuosina 2009-2010. Tällä hetkellä toimin talousoikeuden apulaisprofessorina (tenure track). Johdan myös TOIVO-hanketta. Ennen akateemista uraa olen työskennellyt mm. pankkialalla.

Opetus

Olen vastuuopettajana seuraavissa Vaasan yliopiston kursseissa:

Fundamentals of sustainable digitalisation

Digitaalisen rahoituksen juridiikka

Arvopaperimarkkinaoikeus

Ohjaan kandidaatin tutkielmia, graduja ja väitöskirjoja.

Olen opettanut lisäksi mm. Vaasan yliopiston Avoimessa yliopistossa, VY:n Levón-Instituutissa, VY:n Kokkolan Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa, Helsingin yliopistossa (juristikoulutus, Vaasan yksikkö), Tampereen yliopistossa ja Tampereen kesäyliopistossa.

Tutkimus

Olen Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmän jäsen. Tutkimusintresseihini kuuluvat erityisesti FinTech (esim. robosijoitusneuvonta, joukkorahoitus ja kryptovarat), Legal Design, tekoäly sekä kestävyyssääntely. Tarkastelen näitä teemoja juridiikan näkökulmasta.

Olen esitellyt tutkimuksiani sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Saimme kahden kollegani kanssa Vaasan yliopiston Vuoden tutkimusteko 2022 -palkinnon oikeudellista muotoilua ja tekoälyä yhdistävästä tutkimuksestamme. Artikkelini "Robo-Advisors and Investors: Enhancing Human-Robot Interaction Through Information Design" sai kunniamaininnan LexisNexis Best Paper Award 2017 -kilpailussa, joka järjestettiin IRIS2017-konferenssissa Itävallassa. Vuonna 2010 Suomen yhtiöoikeusyhdistys palkitsi graduni vuoden gradupalkinnolla.

Keskeisimmät julkaisut

Salo-Lahti, Marika; Ranta, Mikko; Haapio, Helena (2023). AI Tools for Sustainability: Actionable Information for Both Humans and Machines. JusletterIT, 30.3.2023.

Salo-Lahti, Marika; Annola, Vesa (2022). Investor protection strategies in crowdfunding regulation: The 4-I's model, s. 171-185. Teoksessa: Responsible Finance and Digitalization: Implications and Developments (eds. Kalmi-Auvinen-Järvenpää). Routledge 2022.

Salo-Lahti, Marika (2022). Good or Bad Robots? Responsible Robo-Advising, European Business Law Review 33(5), s. 671-694.

Salo-Lahti, Marika; Hakonen, Anu (2021). Päätöksenteko henkilöstövahvuuden muutostilanteissa - voitontuottamiskykyä vastuullisesti?, Oikeus 3/2021, s. 320-339.

Oksaharju, Jukka; Salo-Lahti, Marika (2020). Sijoittajatyypin vaikutus sijoitusneuvontaan. Defensor Legis 2/2020, s. 180-198.

Salo-Lahti, Marika (2019). Vastuullisuus robosijoitusneuvonnassa. Defensor Legis 4/2019, s. 478-493.

Oksaharju, Jukka; Salo-Lahti, Marika (2019). Järkevät sijoittajatyypit sijoitusstrategioiden kolmijaossa. Liikejuridiikka 3/2019, s. 78-114.

Salo, Marika; Oksaharju, Jukka (2019). Järkevän sijoittajan monet kasvot. Lakimies 3-4/2019, s. 418-446.

Salo, Marika; Viitala, Riitta; Haarala, Laura; Henttonen, Kaisa (2019). Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä - haasteena luottamus. Oikeus 1/2019, s. 46-66.

Salo, Marika (2017). Rehellistä palvelua asiakkaan eduksi? - Kohti hyvää finanssimarkkinatapaa sijoitusneuvonnassa. Teoksessa: Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta 80 vuotta. Toim. Paloranta, Paula. 258-276. Alma Talent.

Salo, Marika; Haapio, Helena. (2017). Robo-Advisors and Investors: Enhancing Human-Robot Interaction through Information Design. JusletterIT. 2017, 1-8.

Salo, Marika; Haapio, Helena. (2017). Sopimusohjauksella kohti yhtenäisiä palvelukokonaisuuksia. Teoksessa: Kansalainen keskiöön! Näkökulmia sote-uudistukseen. Toim. Pohjonen, Soile; Noso, Marika. 38-49. Kunnallisalan Kehittämissäätiö.

Salo, Marika. (2016). Sijoittamisen ohjaaminen - Sijoitusneuvot ja -suositukset sijoittajan päätöksenteossa. Alma Talent: Helsinki. Monografia. 322 s.

Salo,Marika; Haapio,Helena; Passera, Stefania. (2016). Putting Financial Regulation to Work: Using Simplification and Visualization for Consumer-Friendly Information. Jusletter IT. 25 February, 1-8.

Salo, Marika. (2015). Hyvä liiketoimintapäätös ja johdon vastuu. Talentum. Monografia (väitöskirja). 287 s.

Kansainvälisiä julkaisujani on saatavilla ssrn.com- ja academia.edu-tietokannoista.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS