Vesa Annola

Professori, kauppaoikeus

OTT, KTT, VT
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Talousoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8442
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F314

Akateeminen ura

Professori Annola on toiminut kauppaoikeuden professorina Vaasan yliopistossa vuodesta 2007. Hän väitteli oikeustieteen tohtoriksi Turun yliopistossa (2005) ja kauppatieteiden tohtoriksi Vaasan yliopistossa (2003). Ennen nykyistä tehtäväänsä Annola toimi eri tehtävissä Turun yliopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa. Annola on saanut Varatuomarin arvon Vaasan hovioikeudesta.

Tehtävät akateemisen yhteisön ulkopuolella

Annola on toiminut välimiehenä sekä institutionaalisissa että ad hoc -menettelyissä. Hän on laatinut lukuisia asiantuntijalausuntoja sopimusoikeudellisiin ja arvopaperimarkkinaoikeudellisiin oikeudenkäynteihin. Oikeudellisena takausasiantuntijana Annola on toiminut Postipankki Oy:n yrityspankin rahoituspalveluissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä transaktioissa. Annola oli sihteeri Takauslain säätämiseen johtaneessa Takauskomiteassa Oikeusministeriössä. Hän on myös säännöllinen kouluttaja Oikeusministeriön toteuttamassa tuomareiden koulutuksessa.

Tällä hetkellä Annola toimii lääkemarkkinoinnin valtakunnallisen itsesääntelyelimen, Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan puheenjohtajana. Annola on myös mm. arvopaperimarkkinoiden itsesääntelyelimen, Sijoituslautakunnan varajäsen.

Annola on sotilasarvoltaan luutnantti.

Tehtävät akateemisessa yhteisössä

Annola on toiminut lukuisia kertoja asiantuntijana täytettäessä professorin (6) tai dosentin tehtäviä (noin 10) eri yliopistoissa (Helsingin, Turun, Tampereen, Lapin ja Lappeenrannan yliopistot). Annola on toiminut lukuisia kertoja (noin 10) myös tohtorinväitöksissä vastaväittäjänä ja/tai esitarkastajana (Helsingin, Turun, Lapin ja Tampereen yliopistot).

Annola on ollut ohjaaja kahdeksassa väitöksessä, joista kuudessa pääohjaajana. Väitökset ovat ulottuneet sopimussuunnitteluun, rahoitus- ja pankkioikeuteen, yhtiöoikeuteen, kilpailuoikeuteen ja immateriaalioikeuteen.Tällä hetkellä hän ohjaa väitöskirjoja mm. arvopaperimarkkinaoikeudesta, Contract Designista ja pankkioikeudesta.

Tutkimus, tutkimusintressit ja opetus

Annolan tutkimusintressit kohdistuvat erityisesti sopimuksiin ja Contract Designiin sekä arvopaperimarkkinoihin ja pankkitoimintaan.

Annola on kirjoittanut monografiat mm. sopimuksen dynaamisuudesta, sisäpiirisääntelystä, sopimustulkinnasta sekä tukikirjeistä. Hänen artikkelinsa liittyvät em. teemojen ohella myös mm. yhtiöoikeuteen, sopimussuunnitteluun ja vakuuksiin.

Annolan opetustehtävät kohdistuvat ensi sijassa sopimusoikeuteen, arvopaperimarkkinaoikeuteen ja pankkioikeuteen sekä opinnäytteiden metodologiseen ohjaukseen.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS