Ilkka Luoto

Yliopistonlehtori, aluetiede

Johtamisen yksikkö, Aluetiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8383
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 3.krs

vCard icon Lataa yhteystietoni vCard-muodossa.


Muut tehtävät: Hallintotieteiden maisteriohjelman koulutusohjelmajohtaja

Other positions: Manager of master's programme in administrative sciences

Projektit: Lähiö-Inno, https://sites.uwasa.fi/lahioinno/

Projects: Suburban Innovation project (Lähiö-Inno), https://sites.uwasa.fi/lahioinno/in-english/

Tutkimusintressit: Maaseutu-kaupunki-suhteistot ja keskinäisriippuvuus, paikkaperustaisuus, paikan henki ja tuntu, lähiötutkimus, aluekehittämisen teoriat

Research interests: Rural-urban relations and interdependence, place-based policies, genius loci and sense of place, neighbourhood research, regional development theories

Opetus: Aluetieteen perusteet, Aluekehittämisen simulaatiokurssi, Tutkimusmenetelmät, Aluetutkimuksen menetelmät ja paikkatietojärjestelmät, Aluekehittämisen projektityö, Globaalimuutoksen johtaminen, Pro gradu -tutkielmien ohjaus, väitöskirjojen ohjaus.

Teaching: Introduction to regional studies, Simulation of regional development, Methods of Regional Research and GIS, Research methods, Field Course of Regional Development Policy, Managing global change, supervising master thesis and doctoral thesis.

Blogi: Paikan henki, https://blogs.uwasa.fi/paikanhenki/

Twitter: @iiJiiLuoto

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS