HTM Lotta Pitkäsen julkisjohtamisen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Nuorten johtajien eettiset profiilit. Q-metodologinen tutkimus eettisestä johtajuudesta uuden sukupolven määrittämänä” tarkastetaan perjantaina 3.11.2017 klo 12 auditorio Kurténissa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Antti Syväjärvi (Lapin yliopisto) ja kustoksena professori emeritus Ari Salminen.

Väitöskirja asetetaan julkisesti nähtäville eli naulataan yliopiston väitöskirjataululle tiistaina 24.10.2017 klo 12.00, jonka jälkeen väitöskirja on sähköisesti saatavilla yliopiston sivulla http://www.uwasa.fi/fi/research/publications/orders/database/?sarja=4