Bloomberg Market Concepts

  • Verkkokurssi sisältää seuraavia moduuleita: terminaalin perusteet, talouden indikaattorit, valuutat, joukkovelkakirjalainat, osakkeet, optiot, hyödykkeet ja salkunhoito.