Kirsi Tanski

Director, Marketing and Business Development, Kekkilä-BVB
Filosofian maisteri, viestintätieteet
Kirsi Tanski

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Muistelen lämmöllä opiskeluaikaani viime vuosituhannen lopussa. Vaasan kampusalue oli pieni, eikä eri tiedekuntien välillä ollut raja-aitoja. Taisin suorittaa vähintäänkin yksittäisiä kursseja jokaisessa tiedekunnassa, ja lisäksi opiskelin Vaasan kampusalueella Taideteollisen korkeakoulun muotoilujohtamisen sivuaineen. Minulla ei ollut lainkaan selvillä, mikä minusta tulisi isona. Vähän kaikki kiinnosti, ja Vaasa tarjosi mahdollisuuden opiskella hyvin monipuolisesti. Olin myös kaksi kertaa vaihdossa, vuoden Alankomaissa ja puoli vuotta Meksikossa.

Työurasi: mitä teet tällä hetkellä? 

Työnimikkeeni on Director, Marketing and Business Development. Teen työkseni kasvihuoneviljelytuotteisiin liittyvää markkina- ja kehitystyötä. Tavoitteeni on ymmärtää mahdollisimman hyvin, millaista on tulevaisuuden ruuantuotanto eri puolilla maailmaa ja miten esimerkiksi digitalisaatio, teknologian kehitys ja ilmastonmuutos vaikuttavat siihen. Tehtäväni on johtaa tiimejä, jotka kehittävät tuotteita, konsepteja ja liiketoimintamalleja, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Vastaan myös tuotteidemme markkinoinnista ja tuoteportfoliosta yli 100 maassa. Kehitän mm. digitaalisia ratkaisuja kuten sensoridatan hyödyntämistä ja portaaleja, joilla helpotetaan yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden elämää.

Työni on luonteeltaan globaalia, ja nautin kielten ja kulttuurien kirjosta. Koen tekeväni merkityksellistä työtä mielenkiintoisten asioiden parissa. Tällä hetkellä minua kiinnostavat erityisesti innovaatioiden syntymekanismit, tulevaisuuden tutkiminen ja asiakasmerkityksen luominen.

Vinkkejä viestinnän opintoja pohtiville?

Viestintätieteet ovat hyvä pohja analyyttisen ajattelun oppimiselle. Kannattaa opiskella monipuolisesti ja monitieteisestikin mutta ennen kaikkea omien kiinnostusten mukaisesti. Itselläni esimerkiksi johtamisen opinnot, poliittisen maantieteen kurssit ja erityisesti hollannin kielen osaaminen ovat osoittautuneet hyväksi pääomaksi urani varrella. Niitä opiskellessani en olisi ikinä uskonut!