Kirsi Tanski

Market and Development Manager
Kirsi Tanski on työskennellyt erilaisissa markkinoinnin, tuotejohtamisen ja liiketoiminnan kehityksen tehtävissä valmistuttuaan filosofian maisteriksi Vaasan yliopistosta. Kirsiä viehättää uuden oppiminen ja luominen, hyvä tarina ja aito merkitys.
Kirsi Tanski

Mitä opiskelit Vaasan yliopistossa? 

Opiskelin viestintätieteitä.

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Muistelen lämmöllä opiskeluaikaani viime vuosituhannen lopussa. Vaasan kampusalue oli pieni, eikä eri tiedekuntien välillä ollut raja-aitoja. Taisin suorittaa vähintäänkin yksittäisiä kursseja jokaisessa tiedekunnassa, ja lisäksi opiskelin Vaasan kampusalueella Taideteollisen korkeakoulun muotoilujohtamisen sivuaineen. Minulla ei ollut lainkaan selvillä, mikä minusta tulisi isona. Vähän kaikki kiinnosti, ja Vaasa tarjosi mahdollisuuden opiskella hyvin monipuolisesti. Olin myös kaksi kertaa vaihdossa, vuoden Alankomaissa ja puoli vuotta Meksikossa.

Työurasi: mitä teet tällä hetkellä? Työnkuvasi, nimikkeesi, työpaikkasi 

Työnimikkeeni on Market and Development Manager. Teen työkseni kasvihuoneviljelytuotteisiin liittyvää markkina- ja kehitystyötä. Tavoitteeni on ymmärtää mahdollisimman hyvin, millaista on tulevaisuuden ruuantuotanto eri puolilla maailmaa ja miten esimerkiksi teknologian kehitys ja ilmastonmuutos vaikuttavat siihen. Tehtäväni on kehittää tuotteita, konsepteja ja liiketoimintamalleja, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Vastaan myös tuotteidemme markkinoinnista yli 70 maassa. Haluan kehittää mm. digitaalisia ratkaisuja, joilla helpotetaan yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden elämää. Työtoverini, asiakkaani ja yhteistyökumppanini ovat usein agronomeja.

Mikä työssäsi on parasta?

Työni on luonteeltaan globaalia, ja nautin kielten ja kulttuurien kirjosta. Koen tekeväni merkityksellistä työtä mielenkiintoisten asioiden parissa. Tällä hetkellä minua kiinnostavat erityisesti innovaatioiden syntymekanismit, tulevaisuuden tutkiminen ja asiakasmerkityksen luominen.

Vinkkejä viestinnän opintoja pohtiville?

Viestintätieteet ovat hyvä pohja analyyttisen ajattelun oppimiselle. Kannattaa opiskella monipuolisesti ja monitieteisestikin mutta ennen kaikkea omien kiinnostusten mukaisesti. Itselläni esimerkiksi johtamisen opinnot, poliittisen maantieteen kurssit ja erityisesti hollannin kielen osaaminen ovat osoittautuneet hyväksi pääomaksi urani varrella. Niitä opiskellessani sitä en olisi ikinä uskonut!

 

Kirsi Tanski

Opinnot: Filosofian maisteri, viestintätieteet
Työ: Market and Development Manager