Antti Niemelä

Graafinen suunnittelija
Antti Niemelä opiskeli Vaasan yliopistossa teknistä viestintää (TEVI) pääaineenaan viestintätieteet. Viestinnän ja tietotekniikan opintojen yhdistäminen tuntui hänestä heti omalta jutulta. Nyt Antti työskentelee graafisena suunnittelija I-Medioiden markkinoinnin yksikössä.
Antti Niemelä

Mitä opiskelit Vaasan yliopistossa? 

Opiskelin teknistä viestintää (TEVI) pääaineenani viestintätieteet. Sivuaineita olivat markkinointi ja nykysuomi. Valmistuin filosofian maisteriksi vuonna 2014.

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Parasta Vaasan yliopistossa oli sen sopivan pieni koko. Opettajia ja henkilökuntaa oli helppo lähestyä, ja kursseilla ja opiskelijatapahtumissa tutustui helposti uusiin ihmisiin. Hyvää olivat myös monipuoliset sivuainemahdollisuudet. Itselläni sivuaineopinnot tukivat mukavasti paitsi viestinnän pääainetta myös myöhempiä työelämän tarpeita.

Työurasi: mitä teet tällä hetkellä? Työnkuvasi, nimikkeesi ja työpaikkasi 

Työskentelen graafisena suunnittelija I-Medioiden markkinoinnin yksikössä. Aiemmin toimin Vaasan keskussairaalassa viestintäsuunnittelijana. Siellä työtehtäväni olivat muun muassa viestintäkampanjat, graafisen ja sosiaalisen median suunnittelu sekä tiedottaminen.

Mikä työssäsi on parasta?

Työssäni yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla visuaalisuus, markkinointi ja teknisen viestinnän haasteet. Luovuus ja teknisyys kulkevat työssäni käsi kädessä, ja ripeä työtahti vaatii tietoa ja taitoa aina kielenhuollosta kampanjasuunnitteluun.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa? 

Mielestäni viestinnän, tietotekniikan ja liiketoimintaosaamisen yhdistävällä koulutuksella on nykytyöelämässä kysyntää.TEVI on antanut hyvät eväät nykypäivän viestinnän ammattilaisen arkeen, jossa vaaditaan perinteisten viestintätaitojen lisäksi vahvaa ymmärrystä myös markkinoinnista ja viestinnän teknisestä puolesta. Vaikka TEVIin kuuluvat liiketoimintaosaamisen opinnot tuntuivat humanistille aluksi vieraalta ajatukselta, huomasin nopeasti niiden tarpeellisuuden työelämässä.

Antti Niemelä

Opinnot: Filosofian maisteri,2014, pääaine viestintätieteet
Työ: Graafinen suunnittelija, I-Mediat Oy