Antti Niemelä

Graafinen suunnittelija, I-Mediat Oy
Filosofian maisteri 2014, tekninen viestintä (TEVI), pääaineena viestintätieteet.
Antti Niemelä

Mitä muistat hyvällä opinnoista ja opiskeluajoista?

Parasta Vaasan yliopistossa oli sen sopivan pieni koko. Opettajia ja henkilökuntaa oli helppo lähestyä, ja kursseilla ja opiskelijatapahtumissa tutustui helposti uusiin ihmisiin. Hyvää olivat myös monipuoliset sivuainemahdollisuudet. Itselläni sivuaineopinnot tukivat mukavasti paitsi viestinnän pääainetta myös myöhempiä työelämän tarpeita.

Millaista työsi on?

Työskentelen graafisena suunnittelija I-Medioiden markkinoinnin yksikössä. Aiemmin toimin Vaasan keskussairaalassa viestintäsuunnittelijana. Siellä työtehtäväni olivat muun muassa viestintäkampanjat, graafisen ja sosiaalisen median suunnittelu sekä tiedottaminen.

Työssäni yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla visuaalisuus, markkinointi ja teknisen viestinnän haasteet. Luovuus ja teknisyys kulkevat työssäni käsi kädessä, ja ripeä työtahti vaatii tietoa ja taitoa aina kielenhuollosta kampanjasuunnitteluun.

Tärkein oivalluksesi yliopistossa? 

Mielestäni viestinnän, tietotekniikan ja liiketoimintaosaamisen yhdistävällä koulutuksella on nykytyöelämässä kysyntää.TEVI on antanut hyvät eväät nykypäivän viestinnän ammattilaisen arkeen, jossa vaaditaan perinteisten viestintätaitojen lisäksi vahvaa ymmärrystä myös markkinoinnista ja viestinnän teknisestä puolesta. Vaikka TEVIin kuuluvat liiketoimintaosaamisen opinnot tuntuivat humanistille aluksi vieraalta ajatukselta, huomasin nopeasti niiden tarpeellisuuden työelämässä.