Rehtori ja vararehtorit

Minna Martikainen, rehtori

Vaasan yliopiston rehtori on KTT Minna Martikainen.

Minna Martikainen työskenteli aiemmin Vaasan yliopistossa tutkimuksesta vastaavana vararehtorina. Sitä ennen hän on toiminut Hankenin (Svenska Handelshögskolan) vararehtorina sekä laskentatoimen professorina. Lisäksi Martikainen on aiemmin työskennellyt Aalto-yliopiston laskentatoimen professorina, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kansainvälisyydestä vastaavana vararehtorina sekä yritysrahoituksen ja laskentatoimen professorina, tutkijana Vaasan yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Louisiana State Universityssä Yhdysvalloissa. Lisäksi Martikaisella on pitkä kokemus yrityssektorilta hallitusjäsenyyksien ja asiantuntijatehtävien kautta.

Minna Martikainen
puh. 029 449 2073/ rehtori(at)uwasa.fi

Johdon palveluiden asiantuntija Emmi Karjaluoto
puh. 029 449 8636 / assistant.rector(at)uwasa.fi

Johdon assistentti Heta Söderman
puh. 029 449 8699 / assistant.rector(at)uwasa.fi

Minna Martikainen

Tanja Risikko, vararehtori

Vaasan yliopiston koulutuksesta ja sidosryhmäsuhteista vastaava vararehtori on TkT Tanja Risikko.

Koulutuksen vararehtori vastaa opiskelua, koulutusohjelmia ja opetusta tukevien palveluiden järjestämisestä sekä niiden strategisesta kehittämisestä. Hän kehittää toimintaa huomioiden muun muassa muuttuvat oppimis- ja koulutustarpeet, jatkuvan oppimisen periaatteet, digitaaliset kehityssuunnat sekä yliopiston kansainvälistymistavoitteet. Hän seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja vastaa niiden toimeenpanosta yliopistossa. Vararehtori edustaa myös aktiivisesti yliopistoa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Vararehtori toimii rehtorin sijaisena ja on yliopiston johtoryhmän jäsen.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä sidosryhmä- ja vaikuttamistyön kehittäminen sisältyy myös vararehtorin vastuualueeseen.

Vararehtori Tanja Risikko
puh. 029 449 8612 / tanja.risikko(at)uwasa.fi

Johdon assistentti Inka Heinistö
puh. 029 449 8616 / inka.heinisto(at)uwasa.fi

Tanja Risikko

Mika Grundström, vararehtori

Vaasan yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori on TkT Mika Grundström. Grundström on koulutukseltaan tekniikan tohtori, erityisalueenaan tietoliikennetekniikka ja signaalinkäsittely.

Tutkimuksen vararehtori vastaa tutkimuksen, innovaatio- ja kaupallistamistoiminnan sekä tutkijakoulutuksen strategisesta kehittämisestä. Hän edistää vastuullisen ja avoimen tieteen periaatteita, kansainvälistä tutkimustoimintaa sekä tutkimusrahoituksen kansainvälistä ja kansallista kehitystä. Hän seuraa aktiivisesti tutkimuspolitiikkaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja vastaa niiden toimeenpanosta yliopistossa. Vararehtori edustaa myös aktiivisesti yliopistoa tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Vararehtori toimii rehtorin sijaisena ja on yliopiston johtoryhmän jäsen.

Mika Grundström
puh. 029 449 8786 / mika.grundstrom(at)uwasa.fi

Johdon assistentti Inka Heinistö
puh. 029 449 8616 / inka.heinisto(at)uwasa.fi

Tutkimuksen vararehtori Mika Grundström

Martin Meyer, vararehtori

Vaasan yliopiston kansainvälisistä suhteista vastaava vararehtori on InnoLabin johtaja professori, PhD Martin Meyer.

Vararehtori tekee tiivistä yhteistyötä rehtorin kanssa strategisessa suunnittelussa ja toimii hänen sijaisenaan. Vararehtorin tehtäviin kuuluu tutkimus- ja koulutusohjelmien kansainvälistyminen, kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen, akkreditoinnit ja yliopistojen ranking-sijoitukset. Tehtävät sisältävät yliopiston infrastruktuurin kehittämisen kansainvälistymistä tukevaksi. Vararehtori tekee yhteistyötä eri tiedeyhteisöjen tutkijoiden, luennoitsijoiden ja vaihto-opiskelijoiden kanssa sekä edustaa yliopistoa kansainvälisissä verkostoissa.

Vararehtori Martin Meyer
puh. 029 449 8629/ martin.meyer(at)uwasa.fi

Palveluvastaava Elisa Ylikoski
puh. 029 449 8350 / elisa.ylikoski(at)uwasa.fi

Martin Meyer profiilikuva