Image
Tritonian seinä

Hallitus

Vaasan yliopiston hallituksen kokoonpano 2022–2025

Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto (hallituksen puheenjohtaja)
Juha Kytölä, teknologiajohtaja, Wärtsilä (hallituksen varapuheenjohtaja)
Mervi Airaksinen, toimitusjohtaja, Microsoft Oy
Timo Aukia, toimitusjohtaja, Jaakko Aukia Oy
Marko Kohtamäki, professori, Vaasan yliopisto
Susanna Kultalahti, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto
Elmo Paloniemi, opiskelija, Vaasan yliopisto (2024–2025)
Timo Rothovius, professori, Vaasan yliopisto
Tommi Sottinen, professori, Vaasan yliopisto
Markku Stenborg, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Marja Vettenranta, koulutusvastaava, Vaasan yliopisto

Yhteystiedot
Hallituksen sihteeri: yliopiston lakimies Samu Leskinen
Yhteyshenkilö: johdon assistentti Emmi Karjaluoto / emmi.karjaluoto(at)uwasa.fi

Hallituksen tehtävistä on säädetty yliopistolain 14§:ssä. Hallituksen tehtävänä on:

  • päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
  • päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
  • vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
  • huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
  • hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
  • hyväksyy opetusministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen yliopiston puolesta
  • valitsee rehtorin tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
  • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
  • tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
  • päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta vastaa rehtori.

Lisätietoa hallituksen jäsenistä

Mervi Airaksinen

Mervi Airaksinen (s. 1980) työskentelee Microsoft Oy:n toimitusjohtajana. Hänellä on monipuolinen yli 15 vuoden tausta teknologia-alasta ja hän on erikoistunut liiketoiminnan kehittämiseen. Airaksinen on toiminut Cisco Suomen ja Baltian toimitusjohtajana sekä Also Finlandin toimitusjohtajana. Hän vaikuttaa muun muassa Vincitin, Nordic Morning Groupin ja Learning Intelligence Groupin hallituksissa. Lisäksi hän kuuluu Vaasan yliopiston digitaalisen talouden tutkimusalustan neuvonantajaryhmään. Airaksinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Timo Aukia

Timo Aukialla (s. 1973) on pitkä ura kaupallisella alalla. Hän työskentelee toimitusjohtajana Jaakko Aukia Oy:ssä. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli pörssitoimittajana Kauppalehdessä ja siirtyi sen jälkeen perheensä yritykseen vaatekauppiaaksi. Hänellä on laajaa kokemusta vähittäiskaupasta, liiketoimintojen digitalisoinnista sekä media-alasta. Aukia toimii Ilkka-Yhtymän hallituksen puheenjohtajana ja Liana Technologiesin hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän on aiemmin kuulunut Leo Longlifen sekä Alma Median hallituksiin.  Aukia on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Mari Kiviniemi

Mari Kiviniemi (s. 1968) on Kaupan liiton toimitusjohtaja. Kiviniemellä on taustallaan vaikuttava poliittinen ura ennen siirtymistään ammattijohtajaksi. Hän on toiminut vuosina 1995–2014 kansanedustajana ja pääministerinä 2010–2011. Lisäksi hän on ollut ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä sekä hallinto- ja kuntaministerinä. Hänet valittiin OECD:n apulaispääsihteeriksi kahdeksi kaudeksi vuosille 2014–2018, jonka jälkeen hän on työskennellyt Kaupan liiton toimitusjohtajana. Mari Kiviniemellä on monipuolinen Suomen ja maailmantalouden tuntemus. Koulutukseltaan Kiviniemi on valtiotieteen maisteri.

Marko Kohtamäki

Marko Kohtamäki (s. 1977) on strategiaprofessori Vaasan yliopistossa, vieraileva professori Luulajan teknillisessä yliopistossa Ruotsissa, USN kauppakorkeakoulussa Norjassa sekä dosentti Oulun yliopistossa. Hän on työskennellyt myös vierailevana tutkijana Oxfordin yliopistossa. Kohtamäki on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja aloittanut Vaasan yliopiston professorina vuonna 2012. Hän on urallaan tutkinut ja kehittänyt sekä yritysten että julkisten organisaatioiden strategioita ja toimintaa.

Susanna Kultalahti

Susanna Kultalahti (s. 1985) on Vaasan yliopiston tutkijatohtori johtamisen yksikössä ja johtamisen kandidaattiohjelman koulutusohjelmavastaava. Kultalahti on saanut johtamisen alaan liittyvälle väitöskirjalleen kansainvälisen Highly Commended Award kunniamaininnan vuosittaisessa Outstanding Doctoral Research Awards -väitöskirjakilpailussa vuonna 2016, ja se on palkittu Vaasan yliopiston tutkimustekona 2016. Opetuksen osalta hän on saanut sekä kotimaista että kansainvälistä tunnustusta. Hän on opettanut ja ohjannut tutkielmia kandidaatti- ja maisteritasolla sekä toiminut eri toimielimissä, kuten johtamisen yksikön johtoryhmässä sekä AACSB-akkreditointiin kuuluvassa Assurance of Learning -työryhmässä. Kultalahti on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja ammatillinen opettaja (AmO).

Juha Kytölä

Juha Kytölä (s. 1964) on Wärtsilä Oyj:n teknologiajohtaja. Kytölä on toiminut Vaasan yliopiston hallituksen jäsenenä kaudella 2018–2021. Hän on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran tuotekehityksen, valmistuksen, kansainvälisen kaupan ja johtamisen alueilla. Kytölä on toiminut Vacon Oyj:n, Pohjanmaan Kauppakamarin, Merinova Oy:n sekä useiden Wärtsilän tytäryhtiöiden hallituksissa niin jäsenenä kuin puheenjohtajana. Parhaillaan hän on T-Drill Oy:n hallituksen jäsen. Hän on suorittanut Kauppakamarin hallitusjäsen- ja puheenjohtajakoulutukset. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä korkeakoulusta ja tekniikan tohtoriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2017.

Elmo Paloniemi

Elmo Paloniemi (s. 1998) opiskelee Vaasan yliopistossa hallintotieteitä. Hän on toiminut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) hallituksen puheenjohtajana 2023 sekä Vaasan yliopiston hallintotieteilijöiden ainejärjestö Hallinnoijat ry:n puheenjohtajana 2022 ja projektivastaavana 2021.

Timo Rothovius

Timo Rothovius (s. 1962) on Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori. Hän on hyvin ansioitunut tutkija alallaan ja toimii myös Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtajana. Rothovius on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori.

Tommi Sottinen

Tommi Sottinen (s. 1973) on talousmatematiikan professori Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisessa yksikössä vuodesta 2008. Hän on toiminut Vaasan yliopiston Teknillisen tiedekunnan dekaanina vuonna 2017 sekä varadekaanina vuosina 2013–2015 ja 2016–2017 ja matemaattisten tieteiden yksikön johtajana vuosina 2013–2014. Hän on toiminut lisäksi finanssimatematiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa vuosina 2005–2008 ja finanssimatematiikan apulaisprofessorina Reykjavikin yliopistossa vuosina 2007–2008. Sottinen on myös toiminut lukuisissa luottamustehtävissä Professoriliitossa. Sottinen on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hän on sovelletun matematiikan dosentti Helsingin yliopistossa.

Markku Stenborg

Markku Stenborg (s. 1959) työskentelee finanssineuvoksena valtiovarainministeriössä kansantalousosastolla, jossa hän osallistuu talouspolitiikan valmisteluun ja analysointiin. Hänellä on myös akateemista työkokemusta Turun yliopistosta, jossa hän toimi tutkijana ja professorin viransijaisena. Stenborg on ollut Vaasan yliopiston hallituksen jäsen kaudella 2020–2021. Lisäksi Stenborg on toiminut tuottavuuslautakunnan puheenjohtajana vuodesta 2018 ja OECD:n talouspoliittisen komitean työryhmän johtoryhmässä. Stenborg on koulutukseltaan taloustieteen tohtori Pennsylvanian State Universitystä ja oikeustaloustieteen dosentti Joensuun yliopistosta.

Marja Vettenranta

Marja Vettenranta (s. 1968) on hallintotieteiden koulutusvastaava opiskelun ja koulutuksen palveluissa Vaasan yliopistossa. Hän on työskennellyt Vaasan yliopistossa vuodesta 1994 lähtien. Vettenranta on toiminut yliopistokollegion jäsenenä vuosina 2014–2021. Vettenranta on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.