Kansainvälinen tiedeyliopisto

Laadukasta tutkimusta

Yhdistämme vahvan tieteenalakohtaisen osaamisemme globaaleihin muutostrendeihin monitieteisissä tutkimusalustoissamme. Edistämme niiden avulla monitieteisyyttä, tieteidenvälisyyttä ja poikkitieteisyyttä, jotta voimme tutkimuksen keinoin ratkaista monimutkaisia yhteiskuntaamme kohtaavia ongelmia. 

Teemme eettisesti kestävää ja vastuullista tutkimusta. Noudatamme aina avoimen tieteen periaatteita. Edistämme tutkimuksen vaikuttavuutta tuottamalla uutta ja ajankohtaista tietoa koulutuksellemme, yhteistyökumppaneillemme ja koko yhteiskunnalle.

Tutustu tutkimusyhteisöömme

Korkealaatuista koulutusta

Tutkimuksemme ja koulutuksemme edistävät monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista tieteen keinoin. Toimintamme kaikilla profiilialoillamme (kauppatieteet, tekniikka, hallinto- ja viestintätieteet) on vaikuttavaa ja edistää positiivista kehitystä Suomessa ja globaalisti.

Kolme kansainvälistä kauppatieteellistä maisteriohjelmaa ovat EFMD-akkreditoituja: Master's Degree Programme in International Business -ohjelma, Master's Degree Programme in Finance sekä Master's programme in Strategic Business Development.

ASIIN-akkreditointitoimisto on myöntänyt kaikille Tekniikan ja Innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön akkreditointiprosessissa mukana olleille, seitsemälle tekniikan koulutusohjelmalle kansainväliset laatuleimat. 

Meillä kansainvälisyys näkyy ja kuuluu

Image

Yliopistomme panostaa kansainvälisyyteen - meillä se ei ole vain maininta strategiassa. Olemme hyvin verkottuneita ja teemme yhteistyötä noin 200 yliopiston kanssa lähes 50 maassa.

Vaasan yliopistossa noin kolmannes akateemisesta henkilöstöstä on kansainvälisiä osaajia. Pelkästään henkilöstössämme on edustajia yli 40 kansalaisuudesta. Kansainvälisyys näkyy myös opiskelijoiden kansainvälisessä liikkuvuudessa, kansainvälisissä maisteriohjelmissa, kansainvälisten jatko-opiskelijoiden määrässä sekä henkilöstön kansainvälisessä liikkuvuudessa. Tutkimusryhmämme tekevät tiivistä yhteistyötä kansainvälisten tutkimuskumppaneiden kanssa.

Vaasan seudulla ulkomaalaisten osuus on maan suurimpia - Vaasa onkin Helsingin jälkeen Suomen kansainvälisin kaupunki. Asukkaat edustavat yli 100 eri kansalaisuutta. He ovat aktiivisesti mukana seudun elinkeinoelämässä tai valmistautuvat tulevaisuuteen seudun korkeakouluissa.