Hakemuksen liitteet

Liitetiedostojen lisääminen

Voit lisätä CV:si lisäksi enintään 10 liitettä. Yhden liitteen maksimikoko on 5 MB. Mikäli tiedostosi on tätä isompi, voit joko tallentaa sen osissa tai pienentää sitä.

Tiedoston pienentäminen: Voit pienentää PDF-tiedostoja käyttämällä PDF-XChange-ohjelmaa. Avaa haluamasi tiedosto PDF-XChange-ohjelmassa. Valitse Tiedosto Tallenna optimoituna. Täällä voit muuttaa värikuvien, harmaasävykuvien ja mustavalkokuvien resoluutiota (dpi) esimerkiksi arvoksi 125. Painettuasi OK ohjelma pienentää tiedoston.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman pituus on 5–10 sivua (kirjasin Times New Roman 12 pt tai vastaava).

Tutkimussuunnitelma sisältää yleensä seuraavat asiat:

 1. Yhteenveto (tiivistelmä)
 2. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
 3. Tutkimuksen lähtökohdat, suhde aikaisempaan tutkimukseen
 4. Tutkimusongelman spesifiointi
 5. Tutkimuksen menetelmät
 6. Tutkimuksen aikataulu ja toimintasuunnitelma
 7. Tutkimuksen tulokset
 8. Keskeinen kirjallisuus

Hakemukseen voi sisällyttää myös julkaisusuunnitelman ja opintosuunnitelman.

Opetusportfolio

Vaasan yliopiston tehtävän täytöissä hakijan ansiot arvioidaan ansioluettelomallin mukaisesti. Tehtävien hakuilmoituksissa mainitaan, mikäli ansioluetteloa tulee täydentää opetusportfoliolla. Mahdollisessa opetusportfoliossa tulee huomioida mm. seuraavat asiat (vältetään jo ansioluettelossa mainittujen asioiden toistamista):

 • Oma opetusfilosofia ja pedagoginen ajattelu
 • Oman opetustoiminnan vahvuudet, kehittämishaasteet ja visiot suhteessa esimerkiksi opiskelijapalautteeseen ja vertaisarviointiin
 • Oppimateriaalin tuotanto ja opetusteknologian hyödyntäminen
 • Osallistuminen opetuksen kehittämiseen

Opetusportfolion teksti on kertovaa. Opetusportfolion pituus on tässä tapauksessa maksimissaan neljä sivua ja sitä voivat tukea harkiten valitut liitteet.

Ansioluettelo

Vaasan yliopiston käyttämä ansioluettelomalli perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry:n, Ammattikorkeakoulujen rehtorienneuvosto Arene ry:n ja Suomen Akatemian määrittelemään tutkijan ansioluettelomallin periaatteisiin. Lisätietoja ja malli: http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli

Hakijan tulee esittää kokonaisuudessaan kaikki ne ansiot ja sidonnaisuudet, jotka ovat hakuprosessissa relevantteja.

Julkaisuluettelon malli

Hakijan julkaisuluettelon tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, julkaisuluettelon päiväys
 • julkaisut luokiteltuna OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat (monografiat)
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat