Urasuunnittelu

Urasuunnittelu on läpi elämän kulkeva prosessi.

Urapohdinnat on hyvä aloittaa jo opintojen alussa, koska opinnoissa tulee tehdä valintoja ja silloin tavoite on hyvä olla selvillä. Uran suunnitteleminen on omasta työmarkkina-arvosta huolehtimista ja itselle sopivan tasapainon löytämistä. Se kertoo myös työnantajalle henkilön tavoitteista ja suunnitelmallisuudesta.

Sattumallekin kannattaa jättää tilaa.

Urasuunnittelma voi olla mielessä oleva tavoite, tai sen voi kirjoittaa paperille tai muulla tavoin hahmotella sitä. Sen ei tarvitse olla hieno asiakirja, vaan se voi myös muuttua, jos tuntuu, että sitä pitää muuttaa.

Tuleva paikka työelämässä määrittyy mm. opintosuunnan, sivuaineiden, työkokemuksen ja harrastusten yhteisvaikutuksena. Lisäksi urasuunnittelua määrittävät mm. henkilökohtaiset valinnat, osaaminen, vahvuudet, arvot, motivaatio, persoonallisuus, elämäntilanne ja taloudellinen tilanne. Suunnittelun tavoitteet nousevat henkilön omasta tilanteesta ja ne tulevat todellisiksi esim. uraohjauksessa, kun ne sanoo ääneen. Suunnitelmallisuus selkiyttää unelmia ja tavoitteita.

Urasuunnittelussa voi käyttää apuna esim.

  • Akateemisten ura- ja työelämäpalveluiden urasuunnittelusivustoa,
  • Kudin.fi -kyselyä, joka on itsearviointiväline ja se tukee sinua urasuunnittelussasi opintopolulla ja sen avulla hahmotat, mihin asioihin uravalmiuksien kehittymisessä on syytä kiinnittää huomiota.
  • Hyödyksi kannattaa käyttää myös Oman osaamisen tunnistaminen -opintojaksoa sekä muita vastaavia yliopiston tarjoamia akateemisia työelämätaitoja kehittäviä opintojaksoja.

Muista myös mahdollisuus henkilökohtaiseen uraohjaukseen

Uraohjauksessa lähdetään opiskelijan tarpeesta liikkeelle, joten kyseessä voi olla esim. opintosuunnan tai sivuaineiden valinta, epätietoisuus siitä, millainen oma urasuunnitelma voisi olla jne.