Työnhaku

Työnhakua aloittaessasi mieti tarkoin, mitä osaat, mitä haluat ja mitkä ovat tavoitteesi työelämässä ja urapolulla. Tärkeää on myös tunnistaa omat vahvuudet ja arvot. Itsetuntemuksen hahmottamiseen ja oman osaamisen tunnistamiseen voit saada apua uraohjauksesta.Tämän jälkeen olet valmis työnhakuun ja hakemusta on helpompi tehdä. Työnhaku vaatii aktiivisuutta ja sinnikkyyttä. Alkuun pääset esim. alla olevilla työnhakulinkeillä, joihin on listattu kattavasti eri työnantajatahoja ja työpaikkailmoitusfoorumeita.

Työhakemuksen ja CV:n tekoon saat ohjeita esim. Urapalveluista. Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen työnhaun ohjaukseen

 Ohjeita löytyy lisäksi esim. Aarresaaren Harjoittelu ja työnhaku -sivuilta.

Joskus työnantajat käyttävät haastattelun jälkeen soveltuvuustestejä/henkilöarviointeja. Niihin kannattaa valmistautua olemalla oma itsensä.

Yrittäjyys on myös yksi uravaihtoehto. Jos se houkuttelee, kannattaa olla yhteydessä Vaasan yliopiston, Muovan ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteiseen kasvuyrittäjyyshautomoon. West Coast Startup palvelee sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Hautomon tavoitteena on auttaa yritysideoiden tunnistamisessa ja kehittämisessä. Keväisin järjestetään Itsensä työllistäminen -opintojakso, josta saa mm. hyviä käytännön vinkkejä yrityksen perustamiseen.

Työnhakulinkkejä