TKI Grow - TKI-yhteistyön lisääminen kasvuyrittäjyyden ekosysteemissä

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta

Hankkeen päätavoitteena on Etelä-Pohjanmaan tutkimus-, koulutus- ja innovaatioalan toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja profiloinnin vahvistaminen kasvuyrittäjyyden ekosysteemissä. Hanke jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin:

- Löytää rajapintoja TKI-toimijoiden yhteistyölle ja luoda tämän pohjalta yhteistyömalli kasvuyrittäjyyden edistämiseen.
- Luokitella eteläpohjalaiset pk-yritykset kasvuyrittäjyyden mallin pohjalta ja tunnistaa eri luokkiin kuuluvat kasvuyritykset.
- Tarkastella tutkimus-, koulutus- ja innovaatioalan toimijoiden palveluja kasvuyritysten tarpeiden näkökulmasta.
- Pilotoida valittuja toimenpidekokonaisuuksia luokittelun perusteella tunnistetuille pk-yrityksille.

Pidempiaikaisena tavoitteena on alueellisiin vahvuuksiin pohjautuvan innovaatiokeskittymän kehittäminen, mikä vuorostaan lisää alueen kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuutta. Tavoitteena on siten vahvistaa TKI-vaikutuksia alueellisesti, kasvattaa korkeakoulujen painoarvoa kasvuyrittäjyyden ekosysteemissä sekä parantaa eri kasvuluokissa olevien yritysten mahdollisuuksia kasvuun.

Hankkeen tuloksena syntyy TKI-toimijoiden yhteistyömalli tukemaan alueellista kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä, kasvuyritysten tarpeisiin TKI-toimijoiden tunnistetut profiilit ja palvelut sekä kasvuyritysten luokittelun malli, jonka avulla yritykset tunnistetaan kasvuyritysten profiilin mukaisesti. Tuloksena syntyy myös loppujulkaisu hankkeen tuloksista.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Vaasan yliopisto, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMK ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
298 752€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Johtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio