Strategic Intelligence for Fleet Management - S4Fleet

Business Finland logo
Service Solutions for Fleet Management (S4Fleet) -tutkimusohjelma tutkii teknologisten läpimurtojen avaamia palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia. Ohjelman tavoitteena on kartoittaa ja hyödyntää mahdollisuuksia ja haasteita, jotka liittyvät olemassa olevien teknologioiden soveltamiseen globaalisti hajautuneessa asiakaskunnassa. Vahvassa konsortiossa ovat mukana yliopistojen lisäksi alan johtavat teollisuusyritykset.

Strategic Intelligence for Fleet Management - S4Fleet
Kesto: 1.10.2015-31.12.2017
Vastuuhenkilö: Professori Marko Kohtamäki
Tutkimusryhmä:  Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Hankkeen muut tutkijat: Suvi Einola, Mathias Hasselblatt, Tuomas Huikkola, Iivari Kunttu, Karita Luokkanen-Rabetino, Rodrigo Rabetino, Jesse Heimonen, Valeriia Boldosova
Rahoittaja: Tekes (Business Finland)
Ulkoinen rahoitus:
Ulkoinen rahoitus (Vaasan yliopiston osuus): 2,9 meur
Budjetti: 29,5 meur
Hankkeen koordinaattori: Dimecc
Hankekumppanit: Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto, VTT, (Itä-Suomen yliopisto)
Yhteistyökumppanit: Useita yrityksiä, mm. ABB, Analytics cloud, Anvia, Fastems, Leinolat, Metso Minerals, M-Files, Prima Power, Ramentor, Sympa, Valmet, Wapice, Wärtsilä

Julkaisut:

Hankkeen loppuraportti

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
2 926 169€
Kokonaisbudjetti
29 500 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat